Privacy

Hissink Componenten Service gebruikt de klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt hebt.

Het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over ontwikkelingen en aanbiedingen.