CCTV van A tot Z
2:1 INTERLACE Het video beeld van een CCIR of PAL camera is opgebouwd uit 625 lijnen horizontaal (niet verwarren met het aantal beeldlijnen dat de camera zelf afgeeft). Dit wordt op een wat vreemde manier geschreven. Eerst worden de eerste 312 1/2 lijnen op het beeld neergezet en hierna worden de overige 312 1/2 beeldlijnen ertussenin gezet.
     
582 x 420 Dit is maar één van de voorbeelden uit heel veel mogelijkheden. Hier worden het aantal beeldpixels mee bedoeld die zich op een CCD-element bevinden. In het algemeen kunnen we stellen dat hoe meer beeldpixels er zijn, des te beter de kwaliteit van het beeld zal zijn.
     
ABERRATION De fout die in alle objectieven aanwezig is: het niet 1:1 doorgeven van het beeld in de juiste verhoudingen.
    
AC Wisselspanning b.v. ons 220 volts net. Er staat dan 230 VAC of 24 VAC als er een 24 volts wisselspanning bedoeld wordt.
    
ACTIVITY DETECTION Deze techniek wordt in diverse multiplexers gebruikt. Zodra er activiteit op een beeld gedetecteerd wordt, dan zal dat beeld extra op de videorecorder opgenomen worden. We mogen dit niet vergelijken met een motion detector, omdat deze schakeling vele malen onnauwkeuriger is.
     
AGC Als een camera moet werken in een ruimte waar weinig licht aanwezig is, dan zal een interne hulpversterker het beeld automatisch gaan versterken. Het beeld zal dan ruis gaan vertonen en een beetje grijsachtig worden. Camera's worden meestal gespecificeerd met "AGC off'.
      
ALARM ACTIVATED VCR Als op een videorecorder de "Record" knop ingedrukt wordt dan kan het wel 20 seconden duren voordat deze videorecorder met het opnemen van het eerste beeld kan beginnen. Een videorecorder met een Alarm Activated VCR staat al helemaal in de opnamestand en begint onmiddellijk met opnemen nadat het externe contact gesloten is.
      
AMBIENT LIGHT LEVEL De gemiddelde hoeveelheid licht die op het object valt. (waar we met de projectering als het ware vanuit moeten gaan).
     
AMBIENT TEMPERATURE De gemiddelde temperatuur waaraan iets blootgesteld wordt.
AMPLIFIER       
AMPLIFIER Als het beeld over een langere afstand getransporteerd dient te worden dan kan een versterker uitkomst bieden. Deze versterkt het totale videosignaal (dus ook de ruis) en doet verder niets met de signalen waaruit dit videosignaal bestaat. Let er bij de keuze van zo n versterker op dat iedere uitgang een eigen videoversterker heeft. De goedkope versterkers hebben alleen een weerstandsnetwerk aan de uitgang waarbij de individuele signalen elkaar kunnen beïnvloeden. Het verschil in prijs bedraagt vaak maar enkele Euro's.
      
ANALOGUE In een analoog signaal worden alle gegevens overgezonden aan de hand van verschillende voltages. Het is het tegenovergestelde van digitaal, waarbij een signaal eerst in "nullen" en enen vertaald wordt..
       
ANGLE OF VIEW Beeldhoek. Deze wordt uitgedrukt in een aantal graden.
        
APERTURE Dit is het gat van het objectief waar het licht doorheen kan komen. De Iris in de camera controleert dit.
       
APERTURE STOP Diafragma stop. b.v. F:1.2 of 1.4.
       
AUTOMATIC LIGHT CONTROL ALC wordt gebruikt met een Auto-Iris objectief (video type). Door de camera wordt een signaal aan het objectief toegevoerd, waaruit het objectief kan opmaken hoe groot de diafragma opening moet zijn. Op een Servo objectief is dit het videosignaal en aan een Galvano objectief wordt een DC-spanning toegevoerd.
 
ARMOUR Een extra beveiliging voor de camera of de kabel om deze tegen ongewenst molest of doorknippen te beveiligen. Meestal wordt een stalen behuizing gebruikt of wordt de kabel in een stalen buis gelegd.
 
ASPECT RATIO Dit is de verhouding van het beeld bij een CCIR of PAL camera. De standaard hier in Nederland is 3:4. Over niet al te lange tijd zal deze worden veranderd in 16:9.
 
ATTENUATION Wij noemen dit de inwendige weerstand, die er bij een kabel voor zorgt dat het beeld verslechtert als de kabel langer wordt. Dit geldt natuurlijk voor een AC of DC spanning, doch we moeten ook niet vergeten dat we een coax kabel niet al te lang moeten maken zonder het signaal te versterken.
     
AUTO BALANCE Een elektronische schakeling in een kleuren camera die ervoor zorgt dat er bij ieder omgevingslicht de juiste zwart en wit waardes worden ingesteld. Hieruit volgt dan automatisch dat ook de kleuren weer de juiste kleurtemperatuur en/of intensiteit hebben.
      
AUTO GAIN CONTROL Automatische Versterkings Regeling. De versterker in de camera zal automatisch meer gaan versterken op het moment dat er minder licht is. Hoe groter de versterking, des te meer ruis zal er op het beeld komen.
AUTO-IRIS         
AUTO-IRIS De Iris in een objectief is te vergelijken met de Iris van ons oog. Als er veel licht is knijpt de (kring)spier van ons oog samen zodat er minder licht doorgelaten wordt. Ons netvlies zou anders overbelicht worden. Een camera doet precies hetzelfde. De CCD chip in een camera geeft de gemeten hoeveelheid licht door aan het objectief en hier wordt met een kleine motor de opening van de iris vergroot of verkleind, afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid licht. Het licht van het totale beeldoppervlak is hierbij bepalend. Alleen een camera met een z.g. Backlîght compensatie zal het licht in het midden van het beeld meten en de Iris van het objectief hierop instellen. Op deze manier kunnen we bij een naar het licht gerichte camera toch nog heel goed het gezicht herkennen. Uit de camera kunnen twee verschillende signalen komen: "Video-Iris" (Servo) waarbij het videosignaal aan het objectief wordt toegevoerd, en "DC-Iris" waarbij een gelijkspanning aan het objectief toegevoerd wordt. Een "DC-Iris" objectief (Galvano) kan goedkoper zijn omdat de versterker uit dit type obj ectief weggelaten is. Het resultaat van beide types is echter identiek. Bij gebruik van een Backlight compensatie kan het beste gekozen worden voor een DC-Iris type, daar een DC-Iris type veel sneller reageert op de aangeboden hoeveelheid licht.
  
AUTO LIGHT RANGE De hoeveelheid licht, die de iris regeling kan verwerken om binnen een zo groot mogelijk gebied toch steeds een juist plaatje op de CCD te krijgen.
    
AUTO SWITCH Een camera wordt normaal gesynchroniseerd door de interne synchronisatiepuls. Indien men op zo'n camera een externe synchronisatiepuls aanbiedt dan zal de camera automatisch op deze externe synchronisatie schakelen. Dit heet dan "auto switch" of externe synchronisatie.
     
AUTO VOLTAGE Een monitor zal altijd op de juiste netspanning moeten worden aangesloten. Hiervoor bevindt zich vaak een spanningscarrousel op het apparaat om deze juiste spanning in te stellen. Tegenwoordig is het echter vrij normaal dat een monitor op een spanning tussen de 90 en 260 volt aangesloten kan worden. De inwendige elektronica zorgt er dan verder voor dat er geen schade aan de monitor ontstaat.
    
AUTOMATIC BRIGHTNESS CONTROL Deze functie komen we vaak tegen in een video monitor die in een auto geplaatst is. Zodra het omgevingslicht minder wordt, zal ook de helderheid van de monitor automatisch terug geregeld worden.
    

top.jpg (7312 bytes)
      
B    
BACK FOCUS De afstand van de achterzijde van de laatste lens van het objectief tot aan het CCD-opname-element moet precies 12,5 of 17,526 mm zijn. Door middel van een duimwielschroef in de camera wordt men in staat gesteld om deze afstand te corrigeren.
 
BACKLASH Nadat een pan/tilt unit de juiste stand heeft ingenomen is dit de speling in de tandwielen. Deze wordt uitgedrukt in het aantal (tiende) graden.
  
BACKLIGHT COMPENSATION Normaal zal een camera de Iris van het objectief sturen aan de hand van de totale beeldinhoud. Met een Backlight compensation wordt alleen het licht in het midden van het beeld gemeten. Wil men b.v. een gezicht goed kunnen zien met een camera die naar buiten gericht staat, dan zal voor een camera met een dergelijke voorziening moeten worden gekozen.
  
BACKUP MEMORY Om de instellingen van b.v. een videorecorder te bewaren moet gebruik gemaakt worden van een z.g. Backup-Memory. Dit kan een simpele batterij of een EEPROM (niet vluchtig geheugen) zijn. Bij een batterij genieten de lithium types de voorkeur daar deze het langste meegaan (10 jaar is geen uitzondering).
  
BALANCED SIGNAL Een videosignaal zal normaal over een coaxkabel getransporteerd worden. Dit heet asymmetrisch daar er één kant van het signaal aan aarde ligt (de mantel van de coax kabel). Bij een symmetrisch transport (balanced) wordt het signaal zo bewerkt dat dit over een gewone tweedraads verbinding getransporteerd kan worden. Voordeel hierbij is dat de kabel onderweg weinig tot geen storingen oppikt van 220 volts leidingen en/of andere invloeden.
  
BANDWIDTH In een videosignaal zit zeer veel informatie. Dit is de reden dat er niet zo maar een stroomkabeltje gebruikt kan worden voor het transport, doch een heuse coaxkabel. De bandbreedte (bandwidth) van de kabel moet immers groot genoeg zijn (zo'n 7 MHz).
 
BLACK LEVEL In het videosignaal zitten heldere en donkere componenten. De heldere componenten zijn ca. 1 volt en de donkere componenten zijn ca. 0,4 volt. Van een beeld dat helemaal zwart is zal de spanning ongeveer 0,3 volt zijn.
  
BI DIRECTIONAL Een signaal dat van de ene naar de andere kant gaat heet een single directional signal en een kabel waar het signaal zowel heen als terug overheen gaat heet bidirectional. In een groot CCTV systeem worden b.v. de stuursignalen voor de pan/tilt over de coaxkabel gezonden, terwijl het videosignaal tegelijkertijd ontvangen wordt.
  
BLACK LEVEL De donkerste gedeeltes uit een video signaal. Dit komt overeen met een spanning van 0,3 volt.
 
BLANKING PERIOD Het beeld op een videomonitor wordt van linksboven naar rechtsonder opgebouwd. Dit gebeurt door een elektron (eentje bij BIW en drie bij kleur) welke steeds op iedere plaats op het beeld de juiste informatie neerzet. Als deze elektron rechts onderaan is aangekomen, dan moet deze weer naar linksboven. Dat zou natuurlijk een vieze diagonale streep op het scherm geven. Daarom wordt het beeld op dit ene moment even helemaal uitgezet. De "blanking period" dus. Daar mag men bij een goede kwaliteit monitor helemaal niets van zien.
 
BLOOMING Dit is het effect van oversturing. Als b.v. de helderheid van een video monitor zo ver opgedraaid wordt dat alle lichte gedeeltes, de donkere gedeeltes gaan overstralen, dan spreekt men van "blooming". Camera's met opnamebuizen hadden deze slechte eigenschap vroeger ook, doch de nu gebruikte CCD chip heeft hier (nauwelijks) nog last van.
 
BLOWER Is het tegenovergestelde van een heater. Bij een binnenbehuizing die aan het plafond hangt kunnen de temperaturen gemakkelijk te hoog oplopen. Dit is niet goed voor de camera (de levensduur wordt erdoor bekort) en dus dient er een kleine ventilator geplaatst te worden die thermostatisch geregeld wordt. Deze ventilator zal de lucht alleen maar binnen de behuizing kunnen verplaatsen. De werking van deze blower is dus minimaal te noemen.
  
BNC De meest gebruikte videoconnector. Er bestaan een "Male" plug, een"Female" plug, een koppeling, een T-stukje, een BNC naar tulp converter, enz.
 
BRACKET Engelse naam voor een beugel. Er bestaan brackets voor camera's, behuizingen en pan/tilt. Deze verschillende types zijn onderling vaak niet uitwisselbaar. Voor ieder type apparaat is weer een verschillende bracket noodzakelijk. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen een "Wall" bracket en een "Ceiling" bracket (een muurbeugel en een plafondbeugel).
  
BURN IN Dit inbranden kwam vroeger voor bij de camera's met opnamebuizen. Het komt nog wel voor bij video monitoren, die altijd op een bepaald object gericht staan. Als de video monitor uit gezet wordt, is het beeld nog steeds op het scherm zichtbaar. Het is er als het ware in het fosfor van het scherm gebrand.
  
BIW Staat voor Black/White, gewoon zwart/wit (monochrome) dus.
     

top.jpg (7312 bytes)
  
C    
CABINET de behuizing van b.v. een camera.
 
CAMERA CONTROL UNIT Klein kastje waarin zich de voeding en de versterker van een camera bevinden. Dit kastje wordt gebruikt als een camera via de coaxkabel zijn voeding krijgt.
  
CAMERA HOUSING De behuizing die om een camera geplaatst wordt. Deze behuizing kan tot doel hebben om de camera tegen stof of weersinvloeden te beschermen.
     
CAMERA NUMBER Er zijn camera's die een instelbaar nummer op de monitor kunnen laten zien. Vooral bij een groot systeem kan men dan eenvoudig zien welke camera er in beeld staat.
    
CAMERA TITLE Sommige camera's kunnen een nummer op het beeldscherm genereren, doch veel switchers , quads of multiplexers hebben de mogelijkheid om een naam van b.v. acht posities op het scherm te tonen. Dit vergemakkelijkt het kijken enorm.
   
CAMERA TUBE De camera's hadden vroeger een kleine beeldbuis als opname element. Deze komen we nu alleen nog maar tegen in restlichtversterkers van een oudere generatie.
 
CANDELA Dit is de Amerikaanse standaard om de hoeveelheid licht aan te geven. Wij doen dat in Europa in Lux. Deze waarde is heel gemakkelijk om te rekenen, daar 10 candela gelijk is aan 1 Lux. De Candela heeft de Candle verdrongen, die nu niet meer gebruikt wordt.
   
CATHODE RAY TUBE Het Engelse woord voor beeldbuis (uitsluitend het gedeelte uit een video monitor dat het beeld weergeeft).
  
CATV Consumer Antenna TeleVision. Amerikaanse term voor CAI (Centrale Antenne Inrichting).
 
CCD-FORMAAT We kennen camera's met 1 inch, 2/3 inch, 1/2 inch, 1/3 en 1/4 inch opnemer elementen. Een objectief dient derhalve minimaal de diameter te zijn van het opname-element. Hieruit volgt automatisch dat een 1 inch objectief wel op een 1/2 inch camera gebruikt kan worden, doch een 1/2 inch objectief niet op een 1 inch camera. Het objectief zou immers te klein zijn en maar een beperkt oppervlak van het opname-element van de camera gebruiken. We onderscheiden twee verschillende types signaaltransport: frame transfer en interline transfer.
 
CCIR De Europese standaard voor het aantal beeldlijnen dat de camera afgeeft en de monitor accepteert. Dit zijn 625 lijnen.
 
CEILING MOUNT Plafond montage.
  
CHROMA BURST Het signaal in een composiet videosignaal dat ervoor zorgt dat ook een kleurenmonitor weet wanneer het schrijven van het beeld weer links bovenin kan beginnen.
  
CHROMINANCE Het gedeelte uit een kleurensignaal dat de informatie over de kleuren bevat.
C-MOUNT  
C-MOUNT Een camera kan gemaakt zijn voor een objectief met een C of met een CS mount. Bij een C mount camera moet de afstand tussen het CCD-element en de achterkant van het obj ectief precies 17,526 mm zijn. We kunnen stellen dat op een camera met een CS mount alle types objectieven kunnen worden gemonteerd (dus zowel C als CS objectieven). Op een camera met een C mount kunnen alleen maar "C" objectieven worden gemonteerd.
  
COMPOSITE VIDEO Het complete videosignaal dat over een enkele coax kabel getransporteerd kan worden. De synchronisatiepuls in dit videosignaal zal minimaal 0,3 volt moeten zijn en het videosignaal zal minimaal 0,7 volt (p/p) moeten zijn om een goed beeld te kunnen krijgen.
  
COMPRESSION Comprimeren van b.v. een videosignaal). Een populaire methode is b.v. JPEG compressie, alhoewel er wel een beetje van de resolutie van het beeld verloren gaat.
  
CONDENSER MICROPHONE Sommige camera's hebben in een ingebouwde microfoon (meestal als optie). Dit type microfoon is zeer gevoelig en kan geluid vanaf een grote afstand opnemen. Denk er echter aan dat deze microfoon niet te dicht bij de TL-verlichting wordt geplaatst, zodat alleen maar brom te horen is. Deze microfoon kan op de audio ingang van een Videorecorder worden aangesloten zodat er bij een overval waarbij het gezicht bedekt wordt tenminste nog een stem is te horen.
  
CONVERGENCE In een kleuren monitor ziffen drie verschillende elektronen kanonnen. Het is de bedoeling dat de elektronen die uit de verschillende kanonnen komen, precies op de juiste plaats van het beeldscherm komen. Als dit niet gebeurt heeft het beeld b.v. een roodzweem. De convergentie van deze monitor is dan niet juist afgesteld. Dit kan ook voorkomen als een monitor nogal hardhandig is verplaatst waardoor de magneetjes die tegen de beeldbuis aan zitten van plaats veranderen.
  
CORE Het binnenste gedeelte van een optische kabel waar het signaal als infrarood licht door getransporteerd wordt. Dit binnenste gedeelte wordt gemaakt van een siliciumverbinding met een zeer hoge kwaliteit.
  
COVERT SURVEILLANCE We spreken over "covert" camera's als deze verdekt zijn opgesteld (b.v. een pinhole camera). Zowel de camera als de lens zijn dan niet of nauwelijks te zien.
CS MOUNT  
CS MOUNT Een camera kan gemaakt zijn voor een objectief met een C of met een CS mount. Bij een CS mount camera moet de afstand tussen het CCD-element en de achterkant van het objectief precies 12,5 mm zijn. We kunnen stellen dat op een camera met een CS mount alle types kunnen worden gemonteerd (dus zowel C als CS objectieven). Op een camera met een C mount kunnen alleen maar "C" objectieven worden gemonteerd. CSobjectieven zullen over het algemeen genomen goedkoper zijn, daar de kwaliteit minder is.
  
CS to C EX-TENDER of CONVERTER Een ring die gebruikt wordt om een CS-mount objectief op een C-mount camera te kunnen zeffen.
  

top.jpg (7312 bytes)
D 
DATE-TIME GENERATOR In de meeste gevallen zal de videorecorder voor de datum/tijd informatie op de band zorgen. Indien men echter geen VCR wil, dan kan dit apparaat deze informatie op de monitor neerzetten. Let er hierbij op dat het apparaat aan de Europese norm voldoet: dag-maand-jaar (en niet maand-dag-jaar). Dit kan later bij b.v. de rechtbank heel verwarrend zijn bij de bewijsvoering.
 
dB Decibel is een logaritmische waarde om een signaalsterkte aan te geven.
 
DC Gelijkspanning. Er staat dan b.v. 12 VDC.
 
DC-IRIS zie AUTO-IRIS
 
DECODER Een schakeling die ervoor zorgt dat het oorspronkelijke signaal weer terug gewonnen wordt, nadat dit aan de andere zijde eerst gecodeerd werd.
 
DEFLECTION ANGLE De maximale afbuigingshoek van het elektron in de beeldbuis van een monitor. Meestal is dit 900.
 
DENSITY Een waarde die de licht doorlatendheid van een materiaal aangeeft. Een materiaal met een density van 1 zal 10% van het licht doorlaten; een density van 2 zal 1% van het licht doorlaten en een density van 3 zal 0,1% van het licht doorlaten enz.
 
DEPTH OF FIELD Scherptediepte. Een objectief zal altijd maar op een bepaalde afstand vanaf de eerste lens een scherp beeld geven. Overdag -als er het meeste licht is- zal dit gebied het grootste zijn, en vooral 's avonds en 's nachts zal dit gebied het kleinst zijn. Daarom zouden camera's eigenlijk alleen maar ‘s avonds afgeregeld mogen worden.
 
DESIGN LIFE HOURS Aantal uren dat een apparaat zonder storing of uitvallen zou moeten werken. Wordt ook wel MTBF (Mean Time Between Failure) genoemd.
 
DESKTOP SWITCHER Een apparaat om het signaal van verschillende camera's naar verschillende monitors om te kunnen schakelen. De kabels worden bij dit type aan de achterzijde aangesloten. Bij een Remote Desktop switcher worden de camera’s op een centrale unit aangesloten. De bediening vindt plaats op de lessenaar, waar dit kastje met een dun kabeltje aan de grote unit kan worden aangesloten.
 
DIGITAL SIGNAL Een analoog videosignaal dat is omgevormd naar een digitaal signaal (waar iedere pixel weer apart beschikbaar is) om dit verder te kunnen bewerken door b.v. een microprocessor.
 
DIRECT DRIVE De Auto Iris van een objectief wordt normaliter aangestuurd door een videosignaal uit de camera. Bij deze techniek komt er echter een gelijkspanning uit de camera om het objectief aan te sturen. Het objectief moet hier dan natuurlijk wel geschikt voor zijn.
 
DISTRIBUTION AMPLIFIER Een dergelijk type videoversterker heeft 1 ingang en soms wel 6 uitgangen. Deze dient gebruikt te worden als bij de aangesloten monitoren de schakelaar ontbreekt om deze "high" te zetten, of indien gewone Tv-toestellen worden toegepast.
 
DOME CAMERA Een type camera waarbij de camera zelf vaak boven het plafond zit en alleen het objectief in een halve bol verstopt zit en onder het plafond uit kijkt. De kleinere Dome types zitten tegen het plafond aan. Vaak is de stand van de camera niet of slecht te zien.
 
DUMMY CAMERA Een dummy camera bestaat alleen maar uit de behuizing en uit een objectief met een enkel glaasje erin. Soms brandt er ook nog een lichtje op om het allemaal nog echter te laten lijken. Als de klant dan toch zo nodig een dummy camera wil gebruiken, schakel dan in ieder geval dat knipperende ledje uit !!!
 
DWELL TIME Bij b.v. een Sequencer de tijd dat een bepaalde camera op het beeld van de monitor staat.
 

top.jpg (7312 bytes)
 
E 
ECHO Ook bij een CCTV systeem kunnen we last hebben van een echo. Dit is een fout die tijdens de transmissie van het signaal optreedt. De echo kan vooruit ofjuist achteraf geïntroduceerd worden. We praten dan over "ghost pictures" of reflecties. We krijgen het beeld twee keer (verschoven) op de monitor te zien.
 
EIA De Amerikaanse standaard voor videosignaal. Deze standaard heeft maar 525 beeldlijnen en 60 Hz. Zal in Europa nooit werken zonder de noodzakelijk conversieapparatuur.
 
ELECTRONIC (DC)-IRIS De Iris in een objectief is te vergelijken met de Iris van ons oog. Als er veel licht is knijpt de (kring)spier van ons oog samen zodat er minder licht doorgelaten wordt. Ons netvlies zou anders overbelicht worden. Een camera doet precies hetzelfde. Deze camera geeft de gemeten hoeveelheid licht door aan het objectief en hier wordt met een kleine motor de opening van de iris vergroot of verkleind, afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid licht. Het licht van het totale beeldoppervlak is hierbij bepalend. Een objectief met een Electronic Iris is vergelijkbaar met het type Auto Iris. Er zit in dit objectief ook een diafragma dat het CCD-element beschermt tegen te veel licht. Het CCD-element uit de camera meet de hoeveelheid licht en geeft een bepaalde spanning aan de motorsturing van de iris af die hierop de lichthoeveelheid terug zal regelen. Daar in dit type objectief de versterker van het videosignaal zal ontbreken, zal dit type objectief iets goedkoper kunnen zijn. Het principe van de Iris blijft echter gelijk. Inbranden van het CCD-element zal nauwelijks voor kunnen komen.
   
ELECTRONIC SHUTTER Er zit in dit type camera geen diafragma dat het CCD-element beschermt tegen te veel licht. Dit type objectief zal dus heel gemakkelijk voor het inbranden (lees: verouderingsproces gaat veel sneller) van de camera kunnen zorgen. Het CCD-element meet de hoeveelheid licht en regelt de intensiteit van alle pixels terug door de sluitertijd van de camera te veranderen. Bij weinig licht wordt een sluitertijd gebruikt van b.v. 1/50 seconde en bij veel licht en sluitertijd van 1/5000 seconde of hoger. Het betreft hier echter een elektronische sluitertijd: al het beschikbare licht blijft op de CCD vallen. Het opname-element wordt op geen enkele manier tegen overbelasting beschermd. Hieruit volgt dat we een dergelijke camera (vaak is zowel de camera als het obj ectief veel goedkoper) alleen maar binnen mogen gebruiken en wel daar, waar een constante lichtbron aanwezig is.

Als er echter na de installatie van deze camera een leuke spot in het plafond gemonteerd wordt, of bureaus voorzien worden van een TL verlichting, dan is het inbranden (lees: een snellere veroudering van het CCD-element) gegarandeerd. Camera's met een Electronic shutter buiten toepassen is verkeerde zuinigheid. Indien een camera met een electronic shutter gecombineerd met een Auto-Iris objectief buiten toegepast wordt, dan bestaat de mogelijkheid om hele snelle bewegingen zonder "vegen" op de band vast te leggen. Van een auto die met een snelheid van 100 Km voorbij gaat is dan met gemak het kenteken vast te leggen.

   
EQUALISER Een beeld dat over een langere afstand getransporteerd wordt zal minder goed van kwaliteit worden. Een equalizer zal deze beeldinhoud weer oppoetsen en de diverse signalen waaruit dit beeld bestaat weer versterken. Een "Amplifier" zal het beeld alleen maar versterken en verder niets met de verschillende signalen doen waaruit het beeld bestaat.
 
EXPANSION MODULE Uitbreidings print.
    
EXTERNAL SYNC Het scannen van een beeld bij een camera gebeurt door een puls. Deze puls kan uit de camera zelf komen, doch deze kan in voorkomende gevallen ook aan alle camera's tegelijk toegevoerd worden (het beeld springt dan niet meer bij gebruik van een switcher). De camera moet dan wel voorzien zijn van een externe synchronisatie in- en/of uitgang.
  

top.jpg (7312 bytes)
  
F  
FAST SCAN VIDEO zie Slow Scan Video.
 
FC Foot candela. Dit is een Amerikaanse term om de hoeveelheid licht aan te geven. 10 FC is ongeveer 1 Lux.
 
FIBRE OPTIC Een uitstekende methode om videosignaal over zeer lange afstanden (50 Km is geen uitzondering) zonder merkbaar beeldverlies te transporteren. Omdat de bandbreedte van een glasvezelkanaal erg breed is bestaat de mogelijkheid meerdere kanalen te multiplexen en zo meerdere videosignalen over dezelfde kabel te transporteren. Vaak bestaat een glasvezel al uit meerdere vezels.
 
FIELD Een halve frame van 312 1/2 lijnen. Er worden vijftig van deze fields per seconde geproduceerd (de even en de oneven lijnen van het beeldscherm), hetgeen uitkomt op 25 complete plaatjes (frames). Ieder frame bestaat dus uit twee fields.
 
FIELD OF VIEW De relatie tussen de beeldhoek en de afstand tot het object gemeten vanuit het objectief (eigenlijk "wat de camera ziet").
 
FIXED FOCUS Dit type objectief heeft een vaste brandpuntsafstand en dus ook altijd vaste beeldhoeken. Er valt niets aan het brandpunt te verstellen. Deze objectieven worden op de camera geplaatst en hierbij wordt de camera op dit objectief afgeregeld. Er wordt hierbij voor gezorgd dat de afstand tussen de achterkant vena het objectief en de CCD opnemer precies 12,5 of 17,526 mm. wordt. Fixed focus objectieven bestaan in een uitvoering met manual iris en met auto iris. Deze begrippen worden later omschreven.
 
FLANGE BACK LENGTH De afstand tussen de achterkant van een objectief en de voorkant van het CCD opname-element. Voor een camera met een C-mount is deze afstand 17,526 mm en voor een camera met een CS mount is deze afstand 12,5 mm.
 
F-NUMBER Diafragma van een lens. Hoe kleiner deze waarde, des te meer licht kan er op de CCD chip terecht komen.
 
FOCAL LENGTH De brandpuntsafstand van een objectief wordt aangegeven in millimeters. Des te langer deze afstand des te meer wordt het beeld naar het CCD-element toegetrokken. Het beeld wordt als het ware dichterbij gehaald. We moeten deze afstand niet gaan vergelijken met de 50 mm standaard die we uit de fotografie kennen. Daar is 50 mm zo ongeveer een 1:1 verhouding. Iedere camera uit het CCTV programma zal daarentegen zijn eigen afstand hebben.
 
FOCUS INSTELLING Focus is in het Nederlands niets anders dan scherpte. We bedoelen hier dus de scherpte-instelling. Nadat een objectief geïnstalleerd is zal de camera scherp gesteld moeten worden. Bij een objectief met een vaste brandpuntsinstelling (fixed focus) zal dit eenmalig noodzakelijk zijn, doch bij een objectief met zoomlenzen is dit een ander verhaal. Bij een objectief met zoomlenzen wordt het brandpunt steeds veranderd en zal ook de focus steeds veranderd dienen te worden. Daarom zitten er in een zoomlens ook twee verschillende motoren. De ene motor dient voor de instelling van het brandpunt en de andere motor dient voor het scherpstellen. Op een bedieningsunit voor een zoomlens zult u dus altijd vier toetsen tegenkomen.
 
FRAME Een hele frame is tweemaal een field van 312 1/2 lijnen. Er worden vijftig van deze fields per seconde geproduceerd hetgeen uitkomt op 25 complete plaatjes (frames). Een komplot beeld bestaat in Nederland immers uit 625 beeldlijnen. Ieder frame bestaat dus uit twee fields.
 
FRAME STORE Een elektronische manier om uit een aanbod van meerdere videobeelden juist één enkel beeld te kunnen destilleren. Alle videotransmitters (zenders) beschikken over deze mogelijkheid omdat er anders geen losse beelden overgestuurd kunnen worden. De eerste beelden worden in een geheugen opgeslagen om deze, nadat de verbinding tot stand is gekomen, als eerste te kunnen laten zien. Anders zou nooit bekend zijn waarom de videotransmissie gestart zou zijn (de alarmconditie).
 
FRAME TRANSFER Een CCD opname-element zal normaliter twee interlaced beelden afgeven om tot een frame te worden samengevoegd. Dit type camera zal echter complete frames afgeven, daar de interne elektronica al voor deze samenvoeging van de twee fields heeft gezorgd. Heeft men bij een opname op een Time Lapse VCR nog wel eens last van halve beelden, met dit type camera zult u hier geen enkele last van hebben.
 
F-STOP De standaard om aan te geven hoever een Iris open of dicht staat. Het beste objectief heeft een opening van 1 (of zelfs 0.85). Dit zou betekenen dat alle beeld- en lichtinformatie zonder verslechtering op het CCD-element terechtkomt (was dat maar waar, want het glas zelf slokt nogal wat licht op). De meeste objectieven hebben echter een F van 1.2 of 1.4. Zoomlenzen hebben zelfs vaak een F van 1.8 omdat ieder glazen plaatje (hoe mooi geslepen ook) toch licht zal tegenhouden.
 
FULL PICTURE UPDATE Een technologie die ervoor zorgt dat een beeld bij een beeldtransport op hoge snelheid de nieuwste informatie kan bevatten. Men doet dit meestal door alleen het gedeelte van het beeld over te sturen dat qua inhoud gewijzigd is. Het stuk dat niet gewijzigd is laat men dan ongemoeid.
   

top.jpg (7312 bytes)
   
G    
GAIN CONTROL In een camera bevindt zich altijd een beeldversterker. Vaak kan deze beeldversterker met een schakelaar op "normaal" of "high" gezet worden waarbij extra versterking vrijkomt. Bij een automatic gain control (AGC) wordt de versterking volledig automatisch geregeld.
 
GALLIUM ARSENIDE LASER Een Light Emitting Diode die direct licht kan geven in het infrarode gebied. Voor een groter gebied zullen er meer LED's gecombineerd moeten worden. De IR verlichting buiten heeft wel 144 LED's in hetzelfde huisje. Als er dan eens eentje kapot gaat, dan merk je daar niets van.
 
GALVANOMETRIC Deze term komt men alleen bij de besturing van een auto iris objectief tegen. Het is een methode om de kleine stroompjes die het Auto-Iris circuit produceert aan de Iris regeling van het objectief door te geven, waarop de iris groter dan wel kleiner kan worden (DC-Iris). Zie ook de beschrijving onder "Auto Iris".
 
GAMMA CORRECTION Een elektronische schakeling, die zich in de camera bevindt, waarbij het helderheidsniveau van de camera overeen zal komen met het helderheidsniveau op de monitor. Monitoren hebben namelijk en bekende afwijking, die in de camera gecorrigeerd wordt.
 
GEN LOCK Ook wel genaamd externe synchronisatie. Voor deze synchronisatie moet naar iedere camera een extra coaxkabel getrokken worden zodat alle camera's tegelijk links bovenin beginnen met het afscannen van het beeld (hiervoor kan ook een 24 volts AC uitvoering gekozen worden, waarbij de netspanning voor de synchronisatie zorgt). Het resultaat hiervan is dat bij het switchen tussen de camera's het beeld niet meer op en neer springt. Er bestaan ook multiplexers die dit signaal nodig hebben. De camera's van Vantage hebben een mogelijkheid om zowel het videosignaal als het synchronisatiesignaal over dezelfde kabel te transporteren. Hierbij is een extra coaxkabel dus niet nodig.
 
GIGA Het getal dat ervoor staat vermenigvuldigen met - 1 0~
  
GRAY SCALE Met deze term wordt veelal het aantal grijstinten opgegeven tussen wit en zwart. Een aantal van 64 is redelijk en een aantal van 256 grijstinten is uitstekend te noemen.
GROUND LOOP 
GROUND LOOP Een ongewenste spanning die in een videokabel kan worden opgewekt. Deze spanning komt veelal omdat de camera op een andere plaats in het stopcontact zit als de monitor. We praten dan over een verschillende aardpotentiaal. Een scheidingstransformator (Ground Loop Transformer) lost dit probleem meestal op.
GROUND LOOP TRANSFORMER Een scheidingstransformator die toegepast wordt als een CCTV-installatie last heeft van aardingsproblemen zoals het trekken van het beeld of andere synchronisatieproblemen (zie ook Ground Loop).
 

top.jpg (7312 bytes)
 
H 
HARDWIRED In dit geval loopt er een kabel met meerdere aders van b.v. een pan/tilt controller naar de pan/tilt head. Met enige elektronica zijn al deze signalen namelijk ook via dezelfde coaxverbinding te transporteren. Het systeem met de meeraderige kabel wordt alleen maar toegepast in kleine CCTV-installaties en als de afstanden niet te groot zijn.
HEADS In een videorecorder bevinden zich de opname/weergave koppen om het beeld op de band vast te leggen. Met vier koppen is een vrijwel stilstaand beeld mogelijk. Met een videorecorder met twee koppen gaat dit niet.
HEATER In een buitenbehuizing hoort een verwarmingselement (heater) om het glas aan de voorkant niet te laten beslaan. Deze heater hoort geregeld te worden door een thermostaat zodat deze in de zomer afschakelt. De behuizing zou in de zomer anders te warm kunnen worden.
HERTZ (Hz) Het aantal trillingen per seconde van een wisselspanning. Onze netspanning is b.v. 50 Hz. Dit betekent dat het licht per seconde 50 x aan en uit gaat. In de Amerikaanse landen is deze frequentie 60 Hz.
HOUSING Binnen- of buitenbehuizing
HUE De waarde die aan het aanwezig zijn van een bepaalde kleur wordt gegeven. Zwart, wit en grijs hebben geen "Hue" waarde, doch worden uitgedrukt in Gray scales.
HUM Een elektrische verstoring van het beeld ten gevolgde van de voeding. Dit kan alleen maar voorkomen bij camera's die op verschillende plaatsen (door verschillende groepen) gevoed worden.
HUMIDITY Bij deze specificatie wordt een bepaalde vochtigheidsgraad opgegeven waarbij de camera blijft werken. De hoogste is hierbij vooral van belang omdat we daar het meeste last van hebben. Een camera zal van een relatieve vochtigheidsgraad van 80% nog weinig last hebben, doch zodra dit hoger wordt zal de elektronische schakeling in de camera beschadigd worden. De componenten zullen eenvoudig wegrotten.
 

top.jpg (7312 bytes)
 
I  
ICCD CAMERA's Intensified CCD camera's maken ook gebruik van een intensifier buis die via een glazen buis met de CCD chip gekoppeld is. De gevoeligheid van de camera wordt hiermee met een factor 100 vergroot.
  
IDENT Het nummer of de tekst die over het beeld heen (superimpose) op een monitor gezet wordt.
  
ILLUMINANCE De hoeveelheid licht uitgedrukt in Lumen per vierkante meter. Het resultaat van deze meting kennen wij als LUX.
 
IMAGE FORMAT De afmetingen van het CCD element.
IMPEDANCE 
IMPEDANCE Het Nederlandse woord hiervoor is impedantie ofwel inwendige weerstand. Deze wordt uitgedrukt in Ohms of Ohms per meter. De standaard voor CCTV systemen is een kabel van 75 ohm.
 
INFRARED EXTENDED RANGE De camera is door toepassing van een goed CCD element extra gevoelig voor infrarood licht. Let er echter wel op dat het gebruikte objectief dit dan ook is.
 
INFRARED LIGHT De golflengte van het licht dat buiten het spectrum zit dat wij nauwelijks kunnen zien (vanaf ca. 750 nM). Dit wil echter niet zeggen dat Infrarood Licht niet zichtbaar is. Wij kunnen Infrarood licht van b.v. 700 nM nog steeds zien als een rode gloed. Licht van 900 nM is nauwelijks meer te zien, doch hier zijn speciale camera's en objectieven voor noodzakelijk.
 
INFRARED TRANSMISSION Dit is een methode om van het ene naar het andere gebouw videosignalen door de lucht te verzenden. Het systeem bestaat altijd uit een zender en een ontvanger. De afstand mag echter niet al te groot zijn en we moeten rekening houden met de diverse weersinvloeden. Deze kunnen de verbinding zelfs doen wegvallen.
 
INSULATING STRENGTH Doorslagspanning indien er hoge voltages kunnen voorkomen. Hiermee wordt altijd bedoeld de doorslagspanning van het inwendige naar de voor de gebruiker normaal aanraakbare delen.
 
INTERLACE Een techniek waarbij het beeld steeds field na field afgetast wordt. Deze twee fields maken uiteraard samen weer een frame. Dit is dezelfde techniek die een video monitor gebruikt om het beeld weer te geven.
 
INTERNAL SYNC Het intern in de camera opwekken van de synchronisatiepulsen zonder dat deze van buitenaf toegevoerd dienen te worden. Er wordt gebruik gemaakt van een interne kristal oscillator of van de 50 Hz van de netspanning. Op deze manier kan een camera zelfs uit een auto accu van spanning worden voorzien.
 
INPUT IMPEDANCE zie Impedance.
 
IP RATING Voor buitenbehuizingen is dit een veelgebruikte term. We kennen b.v. de 1P65 of 1P66 die allen iets zeggen over waar en wanneer een bepaalde behuizing gebruikt kan worden en onder welke weersomstandigheden.
 
IR-CORRECTED Een objectief kan voor IR-licht gecorrigeerd zijn. Dit houdt in dat er een hele goede kwaliteit glas is gebruikt zodat ook het gebied buiten het zichtbare spectrum doorgelaten wordt. Dit soort objectieven zal bij gebruik van IR-licht geen wazig beeld geven. Normaal moet bij gebruik van IR licht de focus van het objectief worden bij geregeld.
 
IR-CUT FILTER Een filter dat ervoor zorgt dat het gebied boven de 700 nM niet door de lenzen uit het objectief heenkomt. Hiertoe wordt er een bepaalde coating op het objectief aangebracht met een sperrende werking.
 
IR-SHIFT Het verschil tussen wat overdag zichtbaar is en wat er zichtbaar is bij gebruik van IR verlichting.
 
IRIS zie Manual Iris en Auto-Iris.
 
I.S.D.N. Integrated Services Digital Network. Dit is het digitale netwerk van de PTT of andere aanbieder. Hierop kunnen snelheden gehaald worden van 64 KB. Bij videotransport kunnen veel meer beelden verzonden worden dan over het geschakelde telefoonnet (PSTN).
 
ISIT Intensified Silicon Intensified Target. Dit zijn restlichtversterkers die beslist niet tegen gewoon daglicht kunnen. Ze zullen onmiddellijk inbranden. Er bestaan camera's (onze Intellicam is er zo een) die automatisch een klep voor het objectief doen of de restlichtversterker ertussenuit halen als er te veel licht op komt.
   

top.jpg (7312 bytes)
J
JITTER Instabiliteit van een signaal. Dit kan b.v. een variërende amplitude of fase zijn of beide. Ook mechanische instabiliteit kan jitter veroorzaken.
 
JOY-STICK Vinden we op een bedieningsunit van een pan/tilt. Hiermee worden de opdrachten tot de horizontale en verticale bewegingen gegeven.
 

top.jpg (7312 bytes)
 
L
LASER Een hele fijne en zeer intensieve lichtbundel van Infrarood licht. Met dit licht wordt data via een glasvezel getransporteerd.
 
LED Light Emitting Diode. Veel kleine lampjes zijn al als LED uitgevoerd omdat ze het voordeel hebben lang mee te gaan. In de Infrarode LED verlichting zitten er bijvoorbeeld 144 in de behuizing. Dit soort licht wordt ook gebruikt om data via een glasvezel te transporteren.
 
LENS MOUNT zie C-mount en CS-mount.
 
LIMIT SWITCH Eindschakelaars die bij een pan/tilt de (maximaal) bereikbare hoeken aangeven. De pan of tilt is dan niet verder mogelijk. Dit wordt vooral gedaan om het te bewaken gebied te beperken, zonder dat er stiekem in de achtertuin van een woonhuis gekeken kan worden.
 
LINE AMPLIFIER zie Amplifier.
 
LINE FED CAMERA zie Line Powered.
 
LINE LOCKED De pulsen die gebruikt worden om de camera te synchroniseren worden uit het 220 volts net betrokken. Zo'n camera heeft geen interne synchronisatie en kan dus nooit direct op een accu gebruikt worden.
LINE POWERED
LINE POWERED Als zowel het videosignaal als de voeding over dezelfde coaxkabel getransporteerd kunnen worden. De lengtes van de coaxkabels zijn echter meer beperkt dan normaal. De Vantage one cable camera's zijn hier een goed voorbeeld van.
 
LINEARITY Bij een monitor willen we graag dat alle beeldlijnen horizontaal lopen. In de praktijk is dit echter nooit zo. Vooral aan de buitenkanten zal het beeld iets afwijken. In de praktijk zullen we hier bij een goede monitor echter weinig van merken. Hele goedkope monitoren kunnen in de beeldhoeken echter behoorlijk gaan afwijken, hetgeen een vertekend beeld geeft.
 
LOOP FRAME STORE Dit is een techniek die gebruikt wordt bij de digitale videotransmissie van beelden. Bij een alarmsituatie zou men op afstand eigenlijk graag de beelden van voor, tijdens en na het alarm ontvangen. Met deze techniek worden steeds de laatste zeg maar 100 beelden in een digitaal geheugen bewaard, waarbij beeld nr. 50 steeds de alarmsituatie was. Bij het starten van het overzenden kunnen dan eerst deze beelden bekeken worden. Deze techniek is niet goedkoop.
 
LOOPING Hiermee wordt bedoeld dat het videosignaal door het apparaat heen geleid mag worden, meestal via BNC connectors, zonder dat dit het signaal zal beïnvloeden Het video signaal wordt dan niet (automatisch) met een 75 ohm weerstand afgesloten.
 
LUMINANCE (Y) Het gedeelte uit het videosignaal dat de helderheidsinformatie in zich heeft.
 
LUX De hoeveelheid licht die gemeten wordt als "lumen per vierkante meter". Met deze waarde wordt de lichtgevoeligheid van een camera bepaald. 1 lux 1 lumen per m2.
  

top.jpg (7312 bytes)
 
M 
MACRO OBJECTIEF Wordt gebruikt als de afstand van het objectief tot het object maar 10-50 cm is.
 
MANUAL IRIS De Iris in een objectief is te vergelijken met de Iris van ons oog. Als er veel licht is knijpt de (kring)spier van ons oog samen zodat er minder licht doorgelaten wordt. Ons netvlies zou anders overbelicht worden. Een camera doet precies hetzelfde.
  De camera geeft de gemeten hoeveelheid licht door aan de iris regeling van het objectief door en hier wordt met een kleine motor de opening vergroot of verkleind, afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid licht. Het licht van het totale beeldoppervlak is hierbij bepalend. De Iris is het zelfde als hiervoor beschreven, echter nu ontbreekt de kleine motor om dit te doen. Het zal dus met de hand moeten gebeuren. Dit type objectief kan alleen maar gebruikt worden in een ruimte met een constante lichtopbrengst binnen in een gebouw. De zon zou anders het beeld al behoorlijk kunnen verstoren. We moeten bij dit type objectief ook oppassen voor inbranden (lees: verouderingsproces gaat veel sneller). Als er op een ongewenste manier te veel licht op het CCD-element zou komen kan dit inbranden. Het CCD-element is dan verder waardeloos en de camera zal vervangen dienen te worden. Dit soort objectieven buiten dus maar beperkt toepassen.
 
MANUAL ZOOM Bij een zoomlens kan de brandpuntsafstand worden versteld. Bij een zoomlens van 8-80 mm hebt u alle mogelijke tussenliggende brandpuntsafstanden zelf in de hand. Eigenlijk hebt u de beschikking over 73 verschillende objectieven in dezelfde behuizing. Bij een CCTV systeem binnen weten we vaak nog niet precies welk objectief er moet komen. In dat geval is aan te raden om b.v. een 6-12 mm objectief te kiezen. Deze zijn niet duur en bieden toch de mogelijkheid om ter plaatse de juiste beeldhoek in te stellen.
 
MATRIX SWITCHING Hiermee wordt een switchboard bedoeld waarmee een heleboel ingangssignalen naar een heleboel verschillende monitors geschakeld kunnen worden. Dit kunnen enkele beelden zijn, doch ook meerdere kwadrant schakelingen. Eigenlijk kan ieder beeld apart of samen op iedere monitor gezet worden.
 
MHZ 1 miljoen Hertz.
 
MICRON 1 miijoenste gedeelte van een meter.
 
MICROWAVE TRANSMISSION Het zenden van videosignaal door de lucht. Dit zal veelal aan vergunningen onderhevig zijn. Er zijn banden in de 1,3 en 2,3 Mhz voor gereserveerd en het gebied loopt van 1 to 30 GHz.
 
MODIFIED SINUS Dit is een term die u zult tegenkomen bij een specificatie van een omvormer van 12/24 volt naar 220 volt AC. De hele goedkope omvormers geven een blokgolf af en daar kunnen alle transformatoren in VCR's e.d. heel slecht tegen. Ze zullen veel warmer dan normaal worden. Omdat de omvormers die een echte sinus afgegeven erg duur zijn, geven deze omvormers een beetje de middenweg tussen een blokgolf en een sinus. Dit signaal kan echter zonder warmteproblemen aan een transformator worden toegevoerd.
 
MONOCHROME Zwart/wit videosignaal (B/W) met alle tussenliggende grijswaarden.
 
MOTION DETECTOR zie Video Motion Detector
 
MOTORZOOM Bij een objectief met een variabele brandpuntsafstand moet deze afstand altijd op het objectief zelf versteld worden. Het is natuurlijk ook mogelijk om dit op afstand te doen d.m.v. kleine DC motoren. Deze motoren hebben een vertragingsmechanisme (vergelijkbaar met de versnellingsbak van een auto) zodat de afstand heel rustig ingesteld kan worden. Vaak wordt dit gedaan met een aantal toetsen op een aparte bedieningsunit. Daar deze objectieven ingebouwde motoren hebben zijn ze altijd duurder dan de types die met de hand versteld kunnen worden.
 
MTBF staat voor Mean Time Between Failure. De fabrikant geeft dit aantal uren op in zijn specificatie van het apparaat. Dit aantal uren zou het apparaat moeten kunnen werken zonder dat er onderhoud of vervanging noodzakelijk is.
 
MULTIPLEXER Multiplexen betekent eigenlijk samenvoegen, zonder aan de afzonderlijke signalen iets af te doen. In een multiplexer worden alle beelden van de individuele camera's op b.v. een videorecorder gezet. Dit wordt met zo'n hoge snelheid gedaan dat er maar weinig beeldinformatie verloren gaat. Veel multiplexers hebben tevens de mogelijkheid om tegelijkertijd 4, 9, 13 of zelfs 16 beelden op een enkele monitor te projecteren. Dit beïnvloedt de opname dan verder niet. Er kunnen ook signalen over een enkele coaxkabel gemultiplexed worden. Aan de ene zijde komt dan bijvoorbeeld het signaal van acht verschillende camera's op de kabel te staan en aan de andere zijde wordt dit signaal weer gedemultiplexed tot de originele acht camerasignalen.
   

top.jpg (7312 bytes)
 
N
NANOMETER (nm) 1 biijoenste gedeelte van een meter.
  
ND FILTER Neutral Density Filter) Een glazen filter met een opgedampte zwarte coating dat voor het objectief geplaatst wordt. Dit filter zorgt ervoor dat het licht uit het zichtbare spectrum iets vermindert (eigenlijk gelijk verdeeld) wordt, zodat de Iris van een camera verder open gaat staan. We gebruiken zo'n filter dus alleen maar als we wat meer helderheid zouden willen dan de Iris regeling van de camera ons toestaat. We kunnen met zo'n filter overdag de situatie tijdens de avond nabootsen.
   
ND SPOT FILTER Een donker spotfilter dat zich in het midden van de voorste lens van het objectief bevindt. Dit filter houdt het licht tegen als de Iris helemaal gesloten is (en een Iris van een camera kan zich niet helemaal sluiten, er zal altijd wat licht doorkomen). Het gaatje van de iris kan zich in dit geval wat verder openen, zodat oneffenheden aan de randen van de iris geen verkeerd effect geven. Het filter heeft verder geen effect nadat de Iris zich een beetje geopend heeft. Een Auto-Iris objectief samen met een ND-spot filter is de beste mogelijkheid voor een buiten opstelling.
 
NIGHT INTENSIFIER Dit is een techniek waarbij het zicht 's nachts vele malen verbeterd wordt.
 
NO-IRIS Dergelijke objectieven hebben geen Iris en laten al het mogelijke licht op het CCD-element terechtkomen. Dit soort objectieven geeft volop de mogelijkheid om het CCDelement te laten oversturen waarbij het effect van "blooming" ontstaat. Voorzichtigheid is dus geboden.
NOISE 
NOISE Hier zullen we helaas in iedere CCTV installatie rekening mee moeten houden. Ruis komt altijd voor, want iedere versterker produceert ruis. Des te langer de kabels worden en des te meer verbindingen erin zitten, des te meer last zullen we ervan hebben.
 
NOTCH FILTER Een filter dat gemaakt is om licht van een bepaalde frequentie tegen te houden..
 
NTSC National Television Standards Committe. Kleurentelevisie systeem dat in de U.S.A. gebruikt wordt. Omdat de kwaliteit van de kleuren in dit Amerikaanse systeem zo slecht is wordt dit ook wel aangegeven als "Never The Same Color"
 

top.jpg (7312 bytes)
 
O  
ONE CABLE CAMERA zie Line Powered.
 
OPTO ISOLATED OUTPUT De output van het apparaat is geen spanning die wordt aangeboden doch een opto-coupler. Er is dus een galvanische scheiding. Hiermee wordt voorkomen dat een gebruiker grote schade kan aanrichten. Dit werkt echter maar gedeeltelijk.
 
OVERT SURVEILLANCE In tegenstelling tot Covert surveillance zijn nu wel alle camera's en objectieven zichtbaar tijdens een (tijdelijke) observatie. Het is dus puur het tegenovergestelde van "Covert".
 

top.jpg (7312 bytes)
   
P   
PAL Phase Alternate Line. Kleuren televisiesysteem dat in bijna geheel Europa gebruikt wordt (Frankrijk doet uiteraard weer niet mee, zij kennen de SECAM standaard).
 
PAN/TILT Een apparaat waarmee we de horizontale en verticale opstelling van een camera mee kunnen veranderen. "Pan" is de horizontale beweging en "Tilt" is de verticale beweging. Het bedienen van zo'n unit doen we met de Pan/tilt controller. Pan/tilt units bestaan er voor montage binnen of buiten.
 
PAN/TILT CONTROLLER Een kastje waarop zich een aantal knoppen of een joy-stick bevinden. Met dit aantal knoppen en/of de joystick kunnen we de camera de door ons gewenste stand laten innemen. Op zo'n kastje bevinden zich veelal ook de toetsen om de zoomlens te kunnen bedienen, of om naar een bepaalde Preset te kunnen terugkeren.
       
PCB CAMERA Bij dit type camera wordt alleen de printplaat met het opname-element en vaak ook het objectief geleverd. Er zit soms een metalen behuizing omheen om aan de "CE" norm te kunnen voldoen. Het is meestal de bedoeling dat zo'n camera nog ergens in wordt gebouwd, doch deze kan ook als zodanig worden gebruikt.
PEAK TO PEAK        
PEAK TO PEAK Een wisselspanning kan "effectief' of "peak-to-peak" worden gemeten. In de CCTV wereld is voor "p/p" gekozen. We meten in dat geval de spanning vanaf de 0 volt tot aan de 1 volt. Het videosignaal hoort dan maximaal 1 volt p/p te zijn.
     
PEAK WHITE INVERTER Een Peak White Inverter geeft de mogelijkheid om de heldere plekken in een beeld donker te maken. Als we b.v. het kenteken van een op ons toe rijdende auto willen kunnen lezen, dan zal de auto iris van de camera het lichtniveau instellen op deze koplampen. We zien dan alleen maar deze koplampen en verder niets. Een Peak white inverter kunnen we echter zo instellen dat het licht van de koplampen grijs/zwart gemaakt wordt en het kenteken duidelijk afleesbaar zal zijn. Een Peak White Inverter wordt tussen de camera en de Auto Iris aansluiting van het objectief geplaatst.
     
PHOTO DETECTOR Aan de ontvangstzijde van een glasvezelverbinding zit zo'n photo detector om het IR-signaal te kunnen ontvangen.
  
PICTURE ELEMENTS Het aantal beeldpunten op een CCD opname-element.
  
PICTURE IN PICTURE Een manier om twee beelden op één monitor te zetten. Het ene beeld wordt als vol beeld neergezet en het andere beeld wordt in één van de 4 hoeken ingevoegd. Er kan gewisseld worden tussen de twee camera's: of het ene beeld staat full screen of het andere beeld staat full sereen. Het beeld dat in één van de hoeken ingevuld wordt bevat wel alle informatie van dat beeld, dit in tegenstelling tot een z.g. sereen splitter die slecht een kwart van het beeld laat zien.
 
PINHOLE CAMERA Dit type camera heeft de rechte pinhole lens al ingebouwd en heeft als voordeel dat hij niet zo lang is. Onze camera heeft b.v. een lengte van 160 mm. en kan dus gemakkelijk en vrij onzichtbaar weggewerkt worden.
 
PINHOLE LENS Een pinhole obj ectief heeft aan het einde van de laatste lens slechts een gaatje van ca. 4 mm. nodig. Op deze manier is het mogelijk om door een wand heen een ruimte te observeren. Dit objectief bestaat er in een rechte of haakse uitvoering. In deze laatste bevindt zich een spiegel om het beeld te reflecteren. Bij dit type objectief zal de camera op zijn kop geplaatst moeten worden, waarbij tevens links en rechts omgedraaid zijn. Kijk vantevoren of het huis van de camera wel aan twee kanten bevestigingspunten heeft.
 
PIXEL Het kleinste zelfstandige stukje uit een horizontale lijn. Als een camera een horizontale resolutie heeft van 380 TVL, dan is de pixelgroofte 1/380 gedeelte van die horizontale lijn.
 
PIXEL TIME De tijd die nodig is om één enkele pixel te scannen.
 
PLATFORM Het gedeelte van de pan/tilt waar de camera of de behuizing op gemonteerd is. Platforms zijn er met verschillende soorten voorgeboorde gaatjes. Let hier goed op bij het uitzoeken ervan.
  
POWER CONSUMPTION Het verbruik aan stroom van een bepaald apparaat. Wordt vaak uitgedrukt in Watt of VA (Volt x Ampere).
 
POWER SUPPLY zie PSU
 
PREAMPLIFIER Voorversterker die direct bij het opname element geplaatst wordt, om ervoor te zorgen dat verliezen over een kabel tot een minimum beperkt worden.
 
PRE-SET CONTROLLER In een groot CCTV-systeem waarvan pan/tilt units deel uitmaken wordt deze mogelijkheid gebruikt om de camera weer naar een rustpositie terug te laten keren nadat de stand gewijzigd is. Zo'n preset controller stuurt de camera dan weer naar een vantevoren vast ingestelde positie. Houd er rekening mee dat de afwijking wel 5% kan zijn.
 
PRE-SET POTENTIOMETERS Om gebruik te kunnen maken van de preset functies van een pan/tilt unit. Deze potentiometers zitten in de pan/tilt unit en geven voor iedere stand een andere waarde af.
  
P.S.T.N. Het geschakelde PTT net waar alle telefoontoestellen op aangesloten staan. Hetzelfde net dus waar alle gewone telefoongesprekken over gevoerd worden.
PSU  
PSU Staat voor Power Supply Unit (--netvoeding). Dit is de 12 volts DC voeding waar de camera of een ander apparaat binnen de CCTV-installatie mee van voedingsspanning voorzien wordt. Deze PSU bestaat er in een tafel-uitvoering of deze PSU zit in een dikke netstekker ingebouwd.
 
P/P zie Peak to Peak. P/P is hier de afkorting van.
  

top.jpg (7312 bytes)
 
Q 
QUAD SPLITTER Een Quad laat vier beelden tegelijk op het scherm zien. Een dual quad laat nog steeds vier beelden tegelijk op het scherm zien, doch wisselt de twee verschillende quads steeds. Een quad geeft ook vaak de mogelijkheid om de beelden sequentieel op de monitor te zetten. Zie ook VCR ZOOM
   

top.jpg (7312 bytes)
 
R 
RACK MOUNT Een industriële standaard van 19 inch breedte. De hoogte wordt gemeten in HE"s (hoogte eenheden) van 1.75 inch.
 
RANDOM INTERLACE Van twee fields wordt steeds één frame gemaakt en dit hoort snel en met de juiste timing te gebeuren. Een random interlace betekent dat dit niet echt nauwkeurig zal gebeuren. Het is niet aan te raden om een dergelijk beeld op een multiplexer aan te sluiten.
 
REFLECTANCE De teruggekaatste hoeveelheid licht van een oppervlak uitgedrukt in een percentage van de totale hoeveelheid.
 
REFLECTED LIGHT Dit is de hoeveelheid licht waar de camera zijn beeld mee moet maken.
    
REGENERATORS Dit zijn de versterkers die in een lange kabel nodig zijn om het beeld steeds weer te versterken. In glasvezelsystemen zullen deze versterkers zelden nodig zijn.
 
REMOTE SWITCHER De kabels van de camera worden allemaal op de switcher aangesloten en kunnen dan netjes weg worden gewerkt. Op het bureau hoeft dan alleen maar een bedieningsunit geplaatst te worden met een enkele kabel naar de switcher toe.
 
RESOLUTION Een camera met een hoge resolutie heeft veel beeldpunten en zal daardoor ook een duidelijk plaatje afgeven. Oom een gezicht of een kenteken van een auto echt goed te kunnen zien is een camera met een hoge resolutie noodzakelijk.
 
RESPONSE TIME De tijd die verstrijkt tussen het geven en uitvoeren van de opdracht.
 
RIPPLE De rimpel op een gelijkspanning is de wisselspanningscomponent die er slecht uitgefilterd is. Van deze rimpel mag eigenlijk nauwelijks meer iets merkbaar zijn.
  
RS-232 Een veelgebruikte seriële computer-interface.
 
RX Afkorting voor Receiver (ontvanger).

top.jpg (7312 bytes)
  
S 
SCANNER Bij een pan/tilt kunnen we de camera zowel horizontaal als verticaal bewegen. Bij een scanner kunnen we de camera alleen maar horizontaal bewegen.
 
SCART Een Europese standaard 20 pin connector die alle video- en audio informatie bevat. Wordt nu ook wel op CCTV apparaten gebruikt.
 
SCENE ILLUMINATION De hoeveelheid Lux die op het gedeelte van het beeld valt dat bewaakt moet worden. Voor een goed resultaat mag het lichtste gedeelte ten opzichte van het donkerste gedeelte een factor twee zijn, en mag deze factor niet overschreden worden..
 
SCREEN DIAGONAL Dit is bij een beeldscherm de maat vanaf de linker bovenhoek tot aan de rechtsonder. Bedoeld wordt hier de beeldbuis. In de praktijk kan deze maat dus best iets lager uitkomen, omdat er altijd nog wel een stukje van de behuizing over de beeldhuis heen valt.
 
SCREEN SPLITTER Een manier om twee beelden op één monitor te zetten. Het ene beeld wordt als vol beeld neergezet en het andere beeld wordt in één van de 4 hoeken neergezet. Er kan gewisseld worden tussen de twee camera's: of het ene beeld staat full screen of het andere beeld staat full screen. Het beeld dat in één van de hoeken ingevuld wordt bevat slechts een kwart van het originele beeld, dit in tegenstelling tot "Picture in Picture" waarbij in het kleine gedeelte wel de totale beeldinhoud getoond wordt.
SECAM Systeme Electronique Couleur Avec Memoire. Kleurentelevisie standaard zoals die in Frankrijk ontwikkeld is en daar ook gebruikt wordt. Ook hier wordt de standaard van 25 frames per seconde bij 625 lijnen gebruikt, doch de manier van modulatie wijkt geheel af.
 
SECURITY SYSTEM Aanduiding voor een systeem dat uit meerdere camera’s en een monitor met ingebouwde switcher bestaat.
 
SEPARATE HEAD In de meeste camera's zit het objectief direct op het huisje geschroefd. Er bestaan echter ook camera's (meestal miniatuur) waarbij het objectief en het direct hiermee verbonden CCD-opname element via een kabel met elkaar verbonden zijn. Dit soort camera’s wordt nogal eens in "Covert" situaties gebruikt.
 
SENSITIVITY Hiermee wordt de gevoeligheid van de camera bedoeld. Deze wordt meestal gespecificeerd in Lux en de camera zou een output van 1 volt moeten geven als deze hoeveelheid licht op het te bewaken object wordt gezet. Er wordt ook vaak de hoeveelheid licht op de CCD zelf bedoeld. Dit is de specificatie waar de fabrikanten van camera's het meest mee sjoemelen. Vraag uw leverancier welke camera in de praktijk ook heel gevoelig is, daar hebt u veel meer aan (van alle opgaven is 95% gelogen).
 
SERVO LENS Deze term komt men alleen bij de besturing van een auto iris objectief tegen. Het is een methode waarbij het videosignaal aan de iris regeling van het objectief toegevoerd wordt, waarop de iris groter dan wel kleiner kan worden (Video-Iris). Zie ook de beschrijving onder "Auto Iris".
 
SEQUENCER zie Video Switcher
 
SHUTTER zie Electronic Shutter.
SIGNAL TO NOISE zie S/N Ratio
 
SI Silicon Intensified target: een camera of camera met restlichtversterker die zeer weinig licht nodig heeft om toch een goed beeld af te geven.
SLOW SCAN VIDEO  
SLOW SCAN VIDEO Silicon Intensified target: een camera of camera met restlichtversterker die zeer weinig licht nodig heeft om toch een goed beeld af te geven.: Een manier om videobeelden over het geschakelde telefoonnet te transporteren. De transmissie snelheid is afhankelijk van de kwaliteit van de telefoonlijn en de afstand tussen de zender en de ontvanger. De nieuwere systemen (z.g. fast scan) comprimeren het beeld eerst voordat dit wordt overgezonden. Hiermee zijn hele goede resultaten te behalen.
 
SNOW zie Noise.
S/N RATIO 
S/N RATIO Geeft de signaal/ruisverhouding weer in Decibels. De signaal/ruisverhouding van een systeem moet liggen tussen de 45 en 60 dB. Een signaal/ruisverhouding van minder dan 40 dB geeft beelden met ruis.
 
SPECTRAL RESPONSE Hiermee wordt de gevoeligheid van het CCD element aangegeven voor de verschillende soorten licht uit het totale spectrum. Normaal hoort een CCD-element tussen de 300 en 1000 nM te kunnen ontvangen. Licht dat wij met het blote oog kunnen zien gaat tot 730 nM., nog zichtbaar infrarood licht zit tussen de 700 en 850 nM., en het infrarode licht dat we echt niet meer kunnen zien zit boven de 850 nM. Camera’s met een frame transfer zijn veel gevoeliger voor infrarood licht dan camera's met een interline transfer. Let hierop bij het kopen van een camera die voor infrarood licht gevoelig moet zijn.
 
SUNSHIELD Een sunshield bevindt zich op een buitenbehuizing om de camera tegen teveel warmte te beschermen. Tussen het sunshield en de behuizing zelf bevindt zich een kleine ruimte en op deze manier wordt een isolator gemaakt (stilstaande lucht isoleert).
 
S-VHS Een videorecorder zal vaak volgens de VHS standaard de beelden opnemen en weergeven. 350 beeldlijnen is de specificatie, doch deze waarde zal alleen met hele nieuwe koppen gehaald worden. De S-VHS standaard gaat tot wel 420 lijnen en dat geeft een aanmerkelijke beeldverbetering. Het heeft echter geen zin om een normaal composiet videosignaal op deze recorder aan te sluiten. De ingang die er dan gebruikt wordt gaat nooit hoger dan 350 lijnen. In dat geval kunnen we dus net zo goed een gewone VHS recorder gebruiken. Er moet dus gekozen worden voor de S-VHS ingang. Voor een S-VHS recorder dienen beslist S-VHS tapes gebruikt te worden. S-VHS tapes mogen echter wel op een gewone videorecorder gebruikt worden.
 
SWIVEL MOUNT Deze wordt op een bracket gezet of zit in de bracket geïntegreerd en geeft de mogelijkheid om zowel horizontaal als verticaal iedere gewenste hoek in te stellen.
 
SYNC GENERATOR Een technische schakeling die een synchronisatiepuls kan maken. Deze puls wordt aan alle camera's tegelijk aangeboden, zodat al deze camera's dan ook gesynchroniseerd zijn. Het scanningsproces begint dan bij alle camera's op hetzelfde moment.
 

top.jpg (7312 bytes)
 
T      
TARGET (doel). Men spreekt over een target en bedoelt een persoon, auto of iets dergelijks die men met de camera wil volgen (het doel van de observatie).
TELEMETRY TRANSMITTER 
TELEMETRY TRANSMITTER In grote CCTV systemen wordt alles vaak vanuit een centraal punt geregeld. We kunnen dan denken aan het schakelen van de diverse beelden, het bedienen van pan/tilt units enz. Dit verzenden van alle informatie gebeurt met deze Telemetry Transmitter. Aan de ontvangstzijde bevindt zich de ontvanger en deze wordt vaak de Telemetry Receiver genoemd.
 
TERMINATION In een goed CCTV systeem moet iedere coaxkabel één keer worden afgesloten met een 75 Ohm weerstand. Deze weerstand bevindt zich in de camera, de monitor, doch zelden in b.v. een switcher. Vooral als meerdere units parallel gezet worden moet deze weerstand uit worden gezet. Meestal bevindt zich op de camera of de monitor hiervoor wel een schakelaar: "75 Ohm" of "high".
 
THERMOSTAAT Zorgt er in een behuizing voor dat de heater uitschakelt als het te warm wordt en de blower aanschakelt als het te warm wordt..
 
TIME LAPSE VCR Een videorecorder die over een hele lange periode beelden kan opnemen. Men doet dit echter met een techniek die steeds beelden weglaat uit het totaal aantal beelden. Er zal bij het weergeven van deze beelden dan ook een wat schokkend geheel ontstaan. De recorders kunnen 960 uur op een enkele videoband van 3 uur opnemen. Op het moment dat er een extern alarmkontakt gesloten wordt kunnen deze recorders weer omschakelen naar een snelheid van b.v. 3 uur en op deze snelheid een vantevoren ingestelde tijd blijven lopen.
 
TOUCH SCREEN CONTROL Hierbij wordt via een programma de monitor gebruikt om de installatie te besturen. Dit gebeurt door bepaalde vlakken op de monitor aan te raken. Hiervoor is een speciaal geprepareerde monitor noodzakelijk.
 
TWISTED PAIR We kunnen videosignaal over coax, glasvezel en twisted pair verbindingen verzenden. Een twisted pair is hierbij niets anders dan twee in elkaar gedraaide geleiders, die veelal afgeschermd zijn.. Dit draaien wordt gedaan om de kabel onderweg zo min mogelijk stoorsignalen op te laten pikken. De standaard waar men hier in Europa vanuit gaat is 7 x een twist per strekkende meter.
 
TX afkorting voor transmitter (zender).
 

top.jpg (7312 bytes)
 
U 
UHF Ultra High Frequency. De band van een Centraal Antenne Systeem waarin de kanalen 14 t/m 83 uitgezonden worden.
 
UL CERTIFIED Een Amerikaan laboratorium (Underwriters Laboratories) dat standaarden afgeeft voor alle soorten apparatuur (ook CCTV systemen). Een apparaat dat geen UL keur heeft, is in de USA gedoemd om te mislukken.
 
UNBALANCED SIGNAL Dit is het tegenovergestelde van een Balanced signal. Een videosignaal zal normaal over een coaxkabel getransporteerd worden. Dit heet asymmetrisch (ofwel Unbalanced) daar er één kant van het signaal aan aarde ligt (de mantel van de coax kabel).

top.jpg (7312 bytes)
V
VARIFOCAL Een type objectief waarbij het brandpunt over een klein gebied met de hand eenmalig ingesteld kan worden. Meestal wordt zo'n objectief toegepast als men vantevoren nog niet weet welke brandpuntsafstand er gekozen moet worden.
 
VHF Very High Frequency. De band van een Centraal Antenne Systeem waarin de kanalen 2 t/m 13 uitgezonden worden.
VIDEO AMPLIFIER Een apparaat om het videosignaal te versterken.
VIDEO-IRIS zie AUTO-IRIS
VIDEO SWITCHER Een apparaat waarmee het beeld van verschillende camera's op een monitor gezet kan worden. Dit kan handmatig gebeuren, doch ook automatisch. Een goede switcher zorgt ervoor dat dit schakelen alleen gebeurt op het moment dat het beeld weer van linksboven af wordt geschreven. Anders zou het beeld bij iedere wisseling gaan springen. Op de switcher zit altijd een knop waarmee ingesteld wordt hoe lang iedere camera op het beeld blijft staan. Dit is de z.g. Dwell Time
VCR-ZOOM 
VCR-ZOOM Dit is een mogelijkheid die we alleen op een Quad kunnen tegenkomen. Op een quad worden steeds vier beelden tegelijk op de monitor gezet en dus ook zo op de videorecorder opgenomen. Bij weergave kunnen we met deze "zoom" mogelijkheid een enkel beeld uit deze quad weer full-screen weergeven. We dienen er echter wel rekening mee te houden dat het een opgeblazen beeld wordt met het aantal beeldlijnen van een kwart beeld. Indien men echter wat verder van de monitor af gaat staan is het best acceptabel. Herkenning van kentekens van auto's kan men in de meeste gevallen vergeten.
 
VIDECON Dit was de voorloper van het CCD-opname element. Het was een klein opnamebuisje met een gloeidraad. Dit soort camera's wordt tegenwoordig niet meer gemaakt, maar we komen ze nog wel tegen. De kwaliteit was overigens vele malen beter dan de CCD chip die we nu gebruiken.
 
VIDEO LOSS ALARM Dit is een functie die we op b.v. switchers en multiplexers aan kunnen treffen. Er wordt alarm geven als er geen videosignaal meer op de ingang gedetecteerd wordt (als de kabel doorgeknipt wordt).
VIDEO MOTION DETECTOR 
VIDEO MOTION DETECTOR Een apparaat waarbij op het beeld één of meerdere vakken aangewezen kunnen worden. Zodra de intensiteit op die plek(ken) verandert doordat er b.v. een persoon loopt zal de VMD een alarmsignaal afgeven. Helaas doen de goedkopere apparaten dit ook als de zon gaat schijnen. Ook dan is er immers een verandering van de beeldintensiteit op die plaats. Binnen is een VMD echter heel goed te gebruiken, en voor gebruik buiten zijn duurdere apparaten ontwikkeld. Loos alarm geven ze echter allemaal: de dure alleen wat minder dan de goedkopere.
 
VIDEO TRANSMITTER zie Telemetry Transmitter
 
VIDEO RECEIVER zie Telemetry Transmitter.
 
VIEW FINDER Met een viewfinder kan de brandpuntsafstand van een objectief bepaald worden bij de projectering van een CCTV-installatie. Hij ziet eruit als een verstelbare zoomlens waarmee op de plaats van de toekomstige camera de beeldhoeken bepaald kunnen worden. Op de zijkant kan dan het brandpunt voor de diverse soorten objectieven worden afgelezen.
 
VISIBLE SEARCH De hoogste zoeksnelheid op een videorecorder waarbij het beeld op de monitor nog zichtbaar is.
 

top.jpg (7312 bytes)
W
WHITE BALANCE Bij een kleurencamera moest vroeger eerst de witbalans worden ingesteld. De camera moest als het ware verteld worden hoe wit eruit zag. Tegenwoordig gebeurt dit gelukkig automatisch.
 
WHITE LEVEL Het lichtste gedeelte uit een beeld. Dit heeft een waarde van 1 volt p/p bij een goede installatie. Het donkerste (zwarte) gedeelte uit het beeld heeft dan een waarde van 0.3 volt p/p.
 

top.jpg (7312 bytes)
Y
Y/C Sommige kleurencamera's geven een apart signaal af voor de Luminance (Y) en Chrominance (C) signalen om deze op een S-VHS videorecorder aan te kunnen sluiten. De beeldkwaliteit verbetert hiermee aanzienlijk. Er zijn echter maar weinig switchers of andere apparatuur die deze signalen kunnen verwerken.

Bron: Gardiner