ps omv
Prof. omvormers

 

!

Overzicht termen en FAQ's

FAQ - Algemeen

Hoe bereken ik de spanning, stroom en vermogen?

Er is één simpele basisformule die altijd en overal van toepassing is:
spanning (Volt) x stroom (Amp.) = vermogen (Watt).
Met deze formule in gedachte kunnen vele berekingen gemaakt worden zoals het verbruik uit de accu, verbruik uit lichtnet, welke omvormer er geschikt is voor een bepaalde toepassing etc.

Hoe bepaal ik de juiste kabeldikte?

Voor elk gebruik bepaald de STROOMSTERKTE (Amp)en de AFSTAND welke kabeldikte er gebruikt dient te worden. Qua berekening maakt het dus niet uit of het een acculader, omvormer, inverter, dynamo enz. betreft.

Onderstaande formule kan aangehouden worden:
Stroom (Amp.) x afstand x 0,2 = kabel mmq
Voorbeeld 1: een acculader van 20Amp. staat op een afstand van 2,5meter van de accu. De formule: 20x2,5x0,2 = 10mmq.
Voorbeeld 2:
Een dynamo van 50Amp. wordt aangesloten op een accu. De afstand tot de accu is een halve meter. De formule: 50x0,5x0,2= 5mmq.
Als de uitkomst geen bestaande dikte is neem dan de eerst volgende kabeldikte.

Wat is serie en parallel schakeling?

Als men praat over serie schakeling, dan zijn de plussen met de minnen verbonden. Hierdoor wordt de spanning vervoudigd maar de capaciteit ofwel vermogen blijft gelijk. Bij een parallel schakeling zijn de plussen met de plussen en de minnen met de minnen verbonden. Hierdoor blijft de spanning gelijk maar wordt de capaciteit ofwel vermogen vervoudigd. Zo kunnen meerdere 'apparaten' in serie of parallel geschakeld worden om de gewenste spanning of vermogen te krijgen.
Deze termen worden veelal toegepast bij gebruik van accu's. Maar ook bijvoorbeeld omvormers kunnen in serie of parallel geschakeld worden (let op: niet alle omvormers zijn hiervoor geschikt).

Onder de subrubriek Accu's wordt hier nog verder op in gegaan.

Bij apparatuur staat ook vaak een IP nummer vermeld. Wat houdt dat in?

De aanduiding om de beschermingsgraad aan te geven bestaat uit de kenletters ‘IP’ (International Protection) gevolgd door twee of drie kengetallen die aangeven aan welke voorwaarden er zijn voldaan. Het eerste cijfer heeft betrekking op de beschermingsklasse stofdichtheid, het tweede cijfer op de vloeistofdichtheid en het derde cijfer heeft betrekking op de slagvastheid.

 

FAQ - Acculaders

Hoe bepaal ik de juiste laadstroom?

De juiste laadstroom kan eenvoudig berekend worden door een bepaald percentage van de accucapaciteit te nemen. Welk percentage is afhankelijk van de toepassing, accutype en bij een 'on board' toepassing van het aantal gebruikers dat er aan staat tijdens het laden. Onderstaand staan elke voorbeelden:
- Startaccu :
10% van de accucapaciteit
- Accu die cyclisch gebruikt wordt:
16% van de accucapaciteit
- On board situatie:
20% van de accucapaciteit.

En wat als ik een volle accu alleen wil onderhouden bij bv. de winterstalling?

Als een accu alleen maar vol gehouden hoeft te worden praat men over druppelladen. Dit komt voor bij bijvoorbeeld startaccu's die tijdens het rijden al vol geladen zijn door de dynamo. Als het voertuig dan de stalling in gaat, kan men volstaan met een kleine lader om de accu op peil te houden. Een lader van 2Amp. kan bijvoorbeeld een accu tot 200Ah onderhouden. In deze situatie dient men wel zeker te weten dat de accu vol is op het moment dat de lader aangesloten wordt. Indien men dit niet is, kan er toch beter gekozen worden voor een zwaarde lader (10% regel).

Hoe bepaal ik de laadstroom voor een TBC - 2kanaals?

Bij berekening van de laadstroom bij de TBC 2 kanaals acculader kunt u de berekening aanhouden onder punt 1, echter de startaccu hoeft maar voor de helft meegeteld te worden. Dit omdat de startaccu nauwelijks belast wordt. Bij een startaccu van 80Ah en een verzorgingsaccu van 160Ah wordt de laadstroom dus:
160 + 40 x 20% = 40Amp. laadstroom. Bij een 12Volts systeem zou de TBC 612-2-35 een juiste keuze zijn.

Hoe lang duurt het voordat mijn accu weer vol geladen is?

De tijd die een acculader nodig heeft hangt af van een aantal factoren: accucapaciteit, laadstroom, hoe diep de accu ontladen, kwaliteit van de accu en of er nog verbruikers aanwezig zijn tijdens het laadproces. Globaal kan men de laadtijd berekenen (bij een geheel ontladen accu)door de accucapaciteit te delen door de laadstroom en daar 4 uur bij te tellen. Deze 4 uur is de zogenaamde nalaadfase. Bijvoorbeeld een geheel ontladen accu van 150Ah wordt met een lader van 25Amp. geladen: 150/25= 6 + 4 = 10 uur. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele verbruikers. Als in deze situatie nog een verbruik op de accu was van 10 Amp. dan was van de 25Amp. laadstroom 10Amp. naar de verbruikers gegaan en blijft er 15Amp. laadstroom over om de accu te laden. Vandaar dan in zo'n situatie (on board gebruik) wordt geadviseerd om een grotere laadstroom te nemen.

Mogen er andere stroombronnen tegelijkertijd aanwezig zijn?

Ja. Bij alle laders in ons assortiment mogen eventueel nog andere stroombronnen aanwezig zijn die de accu ook volladen, zoals bv. een zonnepanneel of dynamo. De laders zijn hier tegen beveiligd zodat de overige stroombronnen geen negatieve invloed hebben op de acculader.

Mag de acculader permanent aangesloten blijven?

Ja, alle acculaders in het assortiment van Proosten Electronics zijn volledig automatische acculaders en druppelladers in één. Nadat de accu vol is geladen schakelt de lader over naar de druppellading. Een accu mag continu onder druppellading blijven staan. Ook tijdens het starten van de motor, of tijdens belasting van gebruikers kan de lader gewoon aan blijven staan. Mocht het weer nodig zijn dat schakelen de laders automatisch weer terug naar de laadfase. Let op: het bovenstaande kan alleen bij geavanceerde laders. Niet alle op de markt verkrijgbare laders kunnen parmanent aangesloten blijven of mogen er verbruikers aan staan.

Wat zijn de gevolgen als de laadstroom te klein is?

Er wordt vaak gedacht dat elke lader de accu vol kan krijgen als de laadtijd maar lang genoeg is. Maar helaas zal de accu schade ondervinden van een te kleine laadstroom. Dit wordt veroorzaakt door de stratificatie van het zuur. Dit houdt in dat door de zwaartekracht het vrij-komende zware zuur (tijdens het laden) onderin de accu zal blijven. Indien de laadstroom groot genoeg is, zal een redelijke gassing in de accu ontstaan. Dit "gassen" zorgt voor een goede zuurmenging in de accu. Aan het einde van de lading heeft bij een goede zuurmenging het zuur onderin de accu ongeveer het zelfde gewicht als bovenin de accu. Dit zal de levensduur van de accu aanmerkelijk vergroten. Daarom is het zaak om een zogenaamde IU lader te gebruiken met daarbij een laadstroom van minimaal 8% van de Cn (nominale capaciteit) van de accu

 

FAQ - Accu's

Welke type accu's zijn er te verkrijgen?

Ook de technologie rondom de accu gaat snel. Voorheen waren alleen de lood-zuuraccu bekend, ookwel conventionele accu's genoemd. Tegenwoordig zijn er vele andere samenstellingen mogelijk.
Globaal kan de accu in twee hoofdcatogorieën ingedeeld worden:
- niet onderhoudsvrij
- onderhoudsvrij

In deze twee basisgroepen zijn nog veel type's te verkrijgen. In onderstaande afbeelding staat een globale weergave van de te verkrijgen accutype's.

Waar moet ik aan denken bij gebruik van een lood/zuur accu?

Hieronder omschrijven wij een zestal belangrijke tips die, indien mogelijk, nagekomen dienen te worden. Dit om de levensduur van een accu zo lang mogelijk te kunnen maken.

1. Belangrijk voor een accu is het vloeistofniveau. Controleer dit bij een niet onderhoudsvrije accu regelmatig (1x 14 dagen). Het elektrolyt moet +/- 1cm boven de platen uit komen. Het bijvullen mag alleen gebeuren met gedestilleerd of gedenatureerd water. Gebruik nooit accuzuur !!
2.

Accu toestanden

Laadtoestand / Harde accu spanning / Soortelijk Gewicht
100% / 12,72 / 1,28
80% / 12,48 / 1,24
60% / 12,24 / 1,20
40% / 12,00 / 1,16
20% / 11,76 / 1,12
0% / 11,52 / 1,08
*= bij 20 graden C

 

FAQ - Inverters

Wat is het verschil tussen een gemodificeerde sinus en een zuivere sinus?

Een gemodificeerde sinus (ookwel bloksinus) is niet geschikt voor alle toepassingen. Zo kunnen alleen Ohmse belastingen op dit soort inverters werken. Aangezien de gemodificeerde sinus inverters van Proosten Electronics van dermate goede kwaliteit dat ook bijvoorbeeld een tv en magnetron vlekkeloos kunnen werken.
Een zuivere sinus inverter levert een perfecte 230VAC curve, gelijk aan het lichtnet. Inductieve belastingen zoals bijvoorbeeld pompen, airco's, meet- en regelapparatuur en tl-verlichting werken alleen vlekkeloos op een zuivere sinus.
Ga daarom altijd voordat u een inverter aanschaft na of de apparatuur werkt op een gemodificeerde sinus of toch een zuivere benodigt. Voor professioneel en dagelijks gebruik adviseren wij om altijd voor een zuivere sinus inverter te nemen (SK-serie uit de Profline).

Hoe bepaal ik het juiste vermogen?

Naast het bepalen van het type inverter is ook de keuze van het vermogen een belangrijk aandachtspunt. Vaak wordt er namelijk alleen gekeken naar het normale verbruik van de de aan te sluiten apparatuur. Veel belangrijker is echter de piekstroom tijdens het opstarten van het apparaat. Een goed voorbeeld is een TV. Deze verbruikt ongeveer 60Watt. Echter, deze TV kan bij aanschakelen wel kortstondig 600Watt vragen. Deze piekbelasting moet de inverter wel aan kunnen.

Een andere situatie waar vaak de fout mee in gaat is het werkelijk opgenomen vermogen. Een goed voorbeeld is de magnetron. Bij het bepalen van de inverter wordt vaak gekeken naar het vermogen waarmee de magnetron het eten verwarmt, bv. 650Watt. Het vermogen wat de magnetron werkelijk aan de 230VAC kant verbruikt kan echter 2x zo hoog zijn! Dit noemt men het werkelijk opgenomen vermogen.

Voor beide valkuilen geldt: raadpleeg altijd eerst de technische specificaties en bepaal aan de hand daarvan de juiste inverter.
Maar wat als men meerdere apparatuur te gelijktijdig wil gebruiken? De inverter moet het vermogen van het reeds geactiveerde apparaat en de opstartpiek van het tweede wel aan kunnen. Het is dus even een optelsommetje maken wat wel en niet gelijktijdig aan kan staan. Om de minste risico te lopen, is het beste om de verbruikers niet gelijktijdig aan te zetten of grote verbruikers op een aparte inverter te zetten.

Wat is het verbruik uit mijn accu's?

Hiervoor kan de basis formule Volt x Amp = Watt aagehouden worden. Stel dat het totale verbruik 700Watt is bij 12Volts systeem. Dan is het verbruik 700/12 = 58Amp. per uur. Als de verbruikers maar 20min aanstaan is kunt u 58Amp delen door 60(min) en vermenigvuldigen met 20(min) = 19Amp.Houdt echter ook rekening met het rendement. Een inverter heeft natuurlijk geen rendement van 100%. Tel daarom bij de uitkomst zo'n 20% op.
Aan de hand van deze gegevens kan ook de accucapaciteit bepaald worden.

 

FAQ - Omvormers

Hoe bepaal ik de juist omvormer?

Net als bij het gebruik van een inverter dient ook bij een DC-DC omvormer rekening gehouden te worden met eventuele opstart of piekstromen van de aan te sluiten apparatuur. Ga die piek na en bepaal dan welke omvormer geschikt is. Bij meerdere gebruikers dient het vermogen bij elkaar opgeteld te worden.

Waar moet ik rekening mee houden bij het toepassing van een laadomvormer?

Het grote voordeel van onze laadomvormers is dat deze een D+ aansluiting hebben. Met deze aansluiting kan er voor gezorgd worden dat de omvormer alleen werkt als er een spanning op deze kabel staat. Zo kan deze D+ aangesloten worden op bijvoorbeeld de D+ van de dynamo of het contactslot. Zo werkt de laadomvormer alleen als de dynamo draait of het contactslot op 'on' staat. Op deze manier kan voorkomen dat de eerste accu te ver ontladen wordt en is het plaatsen van een extern relais niet nodig.

 

FAQ - Overige

Wat is het verschil tussen een scheidingsrelais en een diodebrug?

Grootste onderscheid is dat bij een scheidingsrelais de twee accu's parallel te komen te staan (wordt dus 1 accugroep). Door aansluiting op de D+ van dynamo of contact komen de twee accu's parallel te staan als er een spanning op de sense draad staat. Andere mogelijkheid is dat het scheidingsrelais een spanningsbewaking heeft, zodat de twee accu's elkaar niet te ver kunnen ontladen.
Bij een diodebrug blijven de accu's altijd gescheiden. Een diodebrug splitst in feite gewoon de aangeboden stroom op in meerdere uitgangen. Hierbij kan de stroom slechts 1 kant op vloeien en kan er dus geen stroom over en weer lopen tussen de accu's.
Ander verschil is dat een scheidingsrelais geheel verliesvrij is. Bij een diodebrug, ookal is deze verliesarm, blijft er altijd sprake van een verlies.

 

Autonoom

Geheel zelfstandig operationerend.

Conventioneel

Gebruik makend van de traditionele techniek.

Cycli

Als een accu ontladen en daarna geladen wordt, noemt ment dat een cycli. De levensduur van een accu wordt vaak uitgedrukt in het aantal cycli.

Cyclisch gebruik

Een accu op regelmatige basis ontladen (20-50%) en geladen wordt. Bijvoorbeeld accu’s in machines, rolstoelen en rangeersystemen.

Elektrolyt

Verdunde oplossing van zwavelzuur in water.

Frequentie

Aantal perioden per seconde.

Galvanisch gescheiden

De ingang en uitgang zijn volledig van elkaar gescheiden, ze hebben geen direct verbinding.

Gelijkspanning

Spanning met steeds dezelfde lengte en richting. Wordt afgekort met DC.

Geregelde acculader

De laadspanning is begrensd op een afgeregelde eindspanning, bv. 14,4V. Wanneer deze spanning bereikt wordt neemt de laadstroom af.

Harde accuspanning

De natuurlijke spanning van de accu in rust (onbelast).

Hoog frequent

Schakeltechniek met een hoge frequentie, ookwel Switch-mode genoemd.

IP Beschermingsklasse

Aanduiding aan welke voorwaarden het apparaat voldoet op het gebied van stofdichtheid, vloeistofdichtheid en slagvastheid.

 

Inductieve belasting

Een belasting die door beweging van een geleider stroom op kan wekken.

Klem spanning

Spanning gemeten op de accupolen.

Laadkarakteristiek

De manier waarop een acculader de accu vol laadt: hoeveel laadfases er doorlopen worden en welke wijze. Er zijn veel verschillende soorten laadkaraktistieken, bijvoorbeeld IUoUoe en Wa. Niet alle karakteristieken zijn geschikt om een accu met beleid te laden.

Laadspanning

De laadspanning heeft invloed op het waterverbruik en levensduur van de accu. De vele verschillende accutypes benodigen veelal elk andere laadspanningen. Daarom is het van belang om een lader te nemen waarvan de spanning aangepast kan worden.

Lineair

De ingang en uitgang hebben directe verbinding.

Nominale accucapaciteit

Capaciteit bij een aangegeven ontlaad-tijd.

Nullast

Verbruik zonder belasting.

On board gebruik

De accu en de lader vormen een vaste opstelling. Tijdens het laadproces staan er verbruikers aan.

Opgenomen vermogen

Het werkelijk verbruikte vermogen. Hierbij is dus ook rekening gehouden met het rendement.

Opstart piek

Hoge stroom die kortstondig verbruikt wordt bij het aanschakelen. Apparatuur werkend op gelijkspanning als op wisselspanning kunnen een opstartpiek hebben.

Parallel schakeling

De plussen zijn met elkaar verbonden en de minnen zijn met elkaar verbonden. Hierdoor wordt de capaci-teit vervoudigd en de (accu)spanning blijft gelijk. Alleen accu’s/ apparaten van hetzelfde type en capaciteit kunnen parallel geschakeld worden.

Serie schakeling

De min van de eerste accu/apparaat is verbonden met de plus van de volgende accu/apparaat. Hierdoor wordt de spanning vervoudigd, maar de capaciteit blijft gelijk. Alleen accu’s/apparaten van hetzelfde type en capaciteit mogen in serie geschakeld.
Accu's die in serie geschakeld staan mogen niet afzonderlijk gebruikt of geladen worden.

 

Sinus vorm

Gelijkvormig signaal met een bepaalde frequentie.

Soortelijk gewicht

De (ont)laadtoestand van de accu kan gemeten worden aan de hand van het soortelijk gewicht (dichtheid) van het elektrolyt. Dit kan gemeten worden met een zuurweger. Zie ook Q & A.

Spanningsverlies

Hoe langer de kabels hoe groter het verlies. Een goede kabeldikte is daarom belangrijk. Zie ook rubriek Q & A.

Stand alone gebruik

Dit is de tegenhanger van on-board gebruik. Er zijn geen verbruikers aanwezig tijdens het laadproces. Accu’s in een stand alone opstelling worden veelal cyclisch gebruikt.

Stratificatie

Het uitzakken van het zuur omdat zuur zwaarder is dan water.

Sulfaat

Vervuiling op de accuplaten. Als een accu niet goed geladen wordt kan dit sulvaat onherstelbare schade aanrichten.

Sulfaat

Vervuiling op de accuplaten. Als een accu niet goed geladen wordt kan dit sulvaat onherstelbare schade aanrichten.

Switch mode

De Engelse benaming voor hoog frequent.

Veel gebruikte terms

Wisselspanning

Een spanning met een sinusvorm van 50 of 60Hz. Wordt afgekort met AC.

Bron: Proosten Electronics

 

Laadkarakteristieken

IUIaoUoe Laadkarakteristiek

Betreft de ProMax 100 (instelbaar) en TBC 600 1 kanaals (instelbaar)

Deze laadkarakteristiek is nagenoeg gelijk aan de IUoUoe laadkarakteristiek, behalve dat omschakelingen van nalading naar de opvolgende fase niet gebaseerd is op tijd, maar op een percentage van laadstroom.
De lader begint in de hoofdlading met de maximale laadstroom totdat de ingestelde gasspanning is bereikt. In de tweede fase houdt de lader de accu op deze spanning (nalading) en de laadstroom neemt steeds verder af naarmate de accu voller wordt. Omschakeling naar de volgende fase vindt plaats bij een ingesteld percentage van de max. laadstroom.

Bij deze laders is dit afhankelijk van de gekozen instelling 10% of 25%. Na het bereiken van deze waarde, schakelt de acculader over op compensatie laden. De lader houdt gedurende een bepaalde tijd de laadstroom op de bereikte waarde waarbij de accuspanning kan oplopen tot 16V. Met deze compensatie lading wordt eventueel sulfaat op de platen afgebroken. Deze fase duurt maximaal 4 uur. Na de compensatielading schakelt de lader over op een onderhoudslading. Tijdens deze onderhoudslading wordt de laadstroom continu in combinatie met de laderspanning bewaakt. In deze fase kan de lader nog zijn maximale laadstroom leveren zonder dat de lader weer terug gaat naar de hoofdlading. Indien de accuspanning daalt tot de 12,65V, schakelt de lader automatisch terug naar hoofdlading. Blijft tijdens de druppellading gedurende 24 uur de laadstroom onder de 10%, dan zal de lader overschakelen op "jogging" . Hierbij komt de lader in een "wacht" stand totdat de accuspanning 12,65V heeft bereikt. Dan zal de lader terugschakelen naar de hoofdlading om het laadprogramma nogmaals te doorlopen. Deze functie is ingebouwd om te voorkomen dat de accu ‘lui’ wordt.
D.m.v. een dip-switch kan ook nog gekozen worden voor de ’14 uurs limiet’. De lader houdt dan bij hoelang de hoofdlading en nalading samen duren. Als dit langer dan 14 uur duurt komt de lader in zijn beveiliging. Hiermee kan dus voorkomen worden dat een kapotte accu geladen wordt.

Deze laadkarateristiek wordt speciaal toegepast bij stand alone, cyclisch gebruik.

 

Laadkarakteristieken

IUoUoe Laadkarakteristiek

Betreft de TBC 500, GBC 200, LBC 200, LBC 300, ProMax 100 (instelbaar), TBC 600 1 kanaals (instelbaar) en TBC 600 2 kanaals.

Deze laders laden met de maximale laadstroom tot de ingestelde spanning ("gasspanning") wordt bereikt. Na het bereiken van de ingestelde spanning gaat een tijdklok lopen (nalading). Tijdens deze fase wordt de spanning constant gehouden, waarbij de laadstroom afneemt naarmate de accu voller wordt. Na verloop van de ingestelde tijd schakelt de lader automatisch over op de druppellaadfase.

• Vervolg betreft TBC500, GBC 200, LBC 200, LBC 300
In deze fase kunnen de genoemde laders nog 99% van de laadstroom afgeven als voeding. Indien 100% van de laadstroom gevraagd wordt zal de lader terugkeren naar de hoofdlaadfase.

• Vervolg betreft ProMax 100, TBC 600- 1 kanaals en TBC 600-2 kanaals
In de druppellaadfase kunnen deze laders nog hun maximale laadstroom leveren zonder dat de lader weer terug gaat naar de hoofdlading. Indien de accuspanning daalt tot de 12,65V, schakelt de lader automatisch terug naar hoofdlading. Blijft tijdens de druppellading gedurende 24 uur de laadstroom onder de 10%, dan zal de lader overschakelen op jogging. Hierbij komt de lader in een "wacht" stand totdat de accuspanning 12,65V heeft bereikt. Hier zal de lader terugschakelen naar de hoofdlading om het laadprogramma nogmaals te doorlopen. Deze functie is ingebouwd om te voorkomen dat de accu lui wordt.

Deze laadkarakteristiek uitermate geschikt voor ‘on-board’ gebruik.

 

 

Prijslijst

Prijzen zijn adviesprijzen excl. BTW.

Bruto prijzen excl. BTW januari 2010

versie 9.2

Profline producten

Bruto prijs Verp.

ACCULADERS

TBC 612-1-15 12 Volt / 15 Amp. / 1 kanaals € 320,00 2

TBC 612-1-25 12 Volt / 25 Amp. / 1 kanaals € 355,00 2

TBC 612-1-35 12 Volt / 35 Amp. / 1 kanaals € 395,00 2

TBC 612-1-50 12 Volt / 50 Amp. / 1 kanaals € 550,00 2

TBC 624-1-10 24 Volt / 10 Amp. / 1 kanaals € 330,00 2

TBC 624-1-20 24 Volt / 20 Amp. / 1 kanaals € 385,00 2

TBC 624-1-30 24 Volt / 30 Amp. / 1 kanaals € 440,00 2

TBC 624-1-40 24 Volt / 40 Amp. / 1 kanaals € 550,00 2

TBC 612-2-15 12 Volt / 15 Amp. / 2 kanaals € 385,00 2

TBC 612-2-25 12 Volt / 25 Amp. / 2 kanaals € 420,00 2

TBC 612-2-35 12 Volt / 35 Amp. / 2 kanaals € 480,00 2

TBC 624-2-10 24 Volt / 10 Amp. / 2 kanaals € 420,00 2

TBC 624-2-20 24 Volt / 20 Amp. / 2 kanaals € 480,00 2

TBC 624-2-30 24 Volt / 30 Amp. / 2 kanaals € 535,00 2

GBC 212-50 12 Volt / 50 Amp. € 580,00 1

GBC 212-70 12 Volt / 70 Amp. € 645,00 1

GBC 212-90 12 Volt / 90 Amp. € 725,00 1

GBC 224-50 24 Volt / 50 Amp. € 580,00 1

GBC 224-70 24 Volt / 70 Amp. € 725,00 1

ProMax 212-15 12 Volt / 15 Amp. € 265,00 2

ProMax 212-25 12 Volt / 25 Amp. € 290,00 2

ProMax 212-35 12 Volt / 35 Amp. € 315,00 2

ProMax 224-10 24 Volt / 10 Amp. € 275,00 2

ProMax 224-20 24 Volt / 20 Amp. € 310,00 2

ProMax 224-30 24 Volt / 30 Amp. € 335,00 2

LBC 412 12 Volt / 10 Amp. € 92,00 10

LBC 424 24 Volt / 5 Amp. € 92,00 10

LBC 236-3 36 Volt / 3 Amp. € 100,00 4

OPTIES ACCULADERS

PCM 100 Digitaal display met 10 mtr. kabel € 135,00 1

BTC 100 Batterij temperatuur sensor € 30,00 1

T-Splitter Connector voor toepassing sensor + display € 30,00 1

Inb. PCM/BTC inbouw BTC of PCM in TBC 600 vaste mon. € 70,00 nvt

Handvat Handvat t.b.v. ProMax € 25,00 nvt

115Vac Ingangsspanning 115Vac € 75,00 nvt

Pot.v.c. potentiaal vrij contact € 75,00 nvt

Wijzigingen onder voorbehoud

Bruto prijzen excl. BTW januari 2010

versie 9.2

Bruto prijs Verp.

ZUIVERE SINUS INVERTERS eh.

SK 200-212 12Vdc - 230Vac 200 Watt € 175,00 6

SK 350-212 12Vdc - 230Vac 350 Watt € 210,00 6

SK 700-212 12Vdc - 230Vac 700 Watt € 440,00 6

SK 1000-212 12Vdc - 230Vac 1000 Watt € 495,00 4

SK 1500-212 12Vdc - 230Vac 1500 Watt € 745,00 4

SK 2000-212 12Vdc - 230Vac 2000 Watt € 980,00 2

SK 3000-212 12Vdc - 230Vac 3000 Watt € 1.495,00 2

SK 200-224 24Vdc - 230Vac 200 Watt € 175,00 6

SK 350-224 24Vdc - 230Vac 350 Watt € 210,00 6

SK 700-224 24Vdc - 230Vac 700 Watt € 440,00 6

SK 1000-224 24Vdc - 230Vac 1000 Watt € 495,00 4

SK 1500-224 24Vdc - 230Vac 1500 Watt € 745,00 4

SK 2000-224 24Vdc - 230Vac 2000 Watt € 980,00 2

SK 3000-224 24Vdc - 230Vac 3000 Watt € 1.495,00 2

SK 200-248 48Vdc - 230Vac 200 Watt € 210,00 6

SK 350-248 48Vdc - 230Vac 350 Watt € 240,00 6

SK 700-248 48Vdc - 230Vac 700 Watt € 490,00 6

SK 1000-248 48Vdc - 230Vac 1000 Watt € 660,00 4

SK 1500-248 48Vdc - 230Vac 1500 Watt € 880,00 4

SK 2000-248 48Vdc - 230Vac 2000 Watt € 1.215,00 2

SK 3000-248 48Vdc - 230Vac 3000 Watt € 1.845,00 2

OPTIES SK SERIE

CR-6 € 90,00 1

CR-8 € 40,00 1

Wijzigingen onder voorbehoud

Bruto prijzen excl. BTW januari 2010

Versie 9.2

Econline Producten

Bruto prijs Verp.

ACCULADERS e.h.

EBC 12-20AT 12 Volt / 20 Amp. 2 uitgangen € 170,00 6

EBC 12-30AT 12 Volt / 30 Amp. 2 uitgangen € 240,00 6

EBC 12-50AT 12 Volt / 50 Amp. 2 uitgangen € 380,00 6

EBC 24-15AT 24 Volt / 15 Amp. 2 uitgangen € 240,00 6

OPTIES EBC-SERIE

RD-06BC Remote LED display voor EBC-AT modellen € 40,00 1

GEMODIFICEERDE SINUS INVERTERS

PE 12130 12 - 230 Volt / 130 Watt € 40,00 20

PE 12290 12 - 230 Volt / 290 Watt € 70,00 20

PE 12500 12 - 230 Volt / 500 Watt € 95,00 10

PE 12700 12 - 230 Volt / 700 Watt € 160,00 10

PE 24290 24 - 230 Volt / 290 Watt € 70,00 20

PE 24500 24 - 230 Volt / 500 Watt € 95,00 10

PE 12900 12 - 230 Volt / 900 Watt € 215,00 4

PE 121350 12 - 230 Volt / 1350 Watt € 365,00 2

PE 121750 12 - 230 Volt / 1750 Watt € 465,00 2

PE 24900 24 - 230 Volt / 900 Watt € 215,00 4

PE 241350 24 - 230 Volt / 1350 Watt € 365,00 2

PE 241750 24 - 230 Volt / 1750 Watt € 465,00 2

OPTIES PE-SERIE

RC 010 Afstandsbediening v.a. 900Watt € 45,00 1

Wijzigingen onder voorbehoud

Bruto prijzen excl. BTW januari 2010

versie 9.2

Overige producten

Bruto prijs Verp.

DC-DC OMVORMERS e.h.

PE 750TSV 24 - 12 Volt 60 Ampère, niet galvanisch gescheiden € 170,00 3

PE 360TH 24 - 12 Volt 6x5 Ampère, niet galvanisch gescheiden € 130,00 5

PC 2105 24-12 Volt 5 Ampère, niet galvanisch gescheiden € 45,00 20

IPC 2110 24-12 Volt 10 Ampère galvanisch gescheiden € 60,00 20

IPC 2120 24-12 Volt 20 Ampère galvanisch gescheiden € 85,00 10

IPC 2130 24-12 Volt 30 Ampère galvanisch gescheiden € 135,00 10

IPC 2140 24-12 Volt 40 Ampère galvanisch gescheiden € 170,00 10

IPC 4120 48-12 Volt 20 Ampère galvanisch gescheiden € 100,00 10

PB 1108 12-12 Volt 8 Ampère galv. gescheiden € 70,00 20

PB 1120 12-12 Volt 20 Ampère galv. gescheiden € 125,00 10

PB 2210 24-24 Volt 10 Ampère galv. gescheiden € 125,00 10

IPC 1205 12-24 Volt 5 Ampère galv. gescheiden € 70,00 20

IPC 1210 12-24 Volt 10 Ampère galv. gescheiden € 90,00 10

IPC 1220 12-24 Volt 20 Ampère galv. gescheiden € 170,00 10

IPC 2110LOV Laadomvormer 24-12 Volt 10 Amp € 80,00 20

IPC 2120LOV Laadomvormer 24-12 Volt 20 Amp € 105,00 10

IPC 2130LOV Laadomvormer 24-12 Volt 30 Amp € 155,00 10

IPC 2140LOV Laadomvormer 24-12 Volt 40 Amp € 190,00 10

IPC 4120LOV Laadomvormer 48-12 Volt 20 Amp € 120,00 10

IPC 1610LOV Laadomvormer 12-6 Volt 10 Ampère € 140,00 20

PB 1108LOV Laadomvormer 12-12 Volt 8 Ampère € 90,00 20

PB 1120LOV Laadomvormer 12-12 Volt 20 Ampère € 145,00 10

PB 2210LOV Laadomvormer 24-24 Volt 10 Ampère € 145,00 10

IPC 1205LOV Laadomvormer 12-24 Volt 5 Ampère € 90,00 20

IPC 1210LOV Laadomvormer 12-24 Volt 10 Ampère € 110,00 10

IPC 1220LOV Laadomvormer 12-24 Volt 20 Ampère € 190,00 10

SP uitvoering Afwijkende uitgangspanning en/of -stroom € 20,00

Gelieve SP aan het artikelnummer toevoegen en bij

bestelling gewenste spanning en/of stroom vermelden

INDUSTRIËLE VOEDINGEN

600S-P 5 -9 -12 -15 -18 -24 -36 -48V dc 600Watt € 450,00 1

800S-P 5 -9 -12 -15 -18 -24 -36 -48V dc 800Watt € 570,00 1

1K2S-P 5 -9 -12 -15 -18 -24 -36 -48V dc 1200Watt € 910,00 1

1K5S-P 5 -9 -12 -15 -18 -24 -36 -48V dc 1500Watt € 1.100,00 1

2K0S-P 5 -9 -12 -15 -18 -24 -36 -48V dc 2000Watt € 1.660,00 1

2K4S-P 5 -9 -12 -15 -18 -24 -36 -48V dc 2400Watt € 1.780,00 1

regelbaar / instelbaaraanpassing regelbaar of instelbare voeding o.a.

Wijzingen onder voorbehoud.

Bruto prijzen excl. BTW januari 2010

versie 9.2

Bruto prijs Verp.

ACCUBEWAKERS e.h.

SBP 12060 12 Volt 60 A, afschakelspanning instelbaar € 50,00 20

SBP 24060 24 Volt 60 A, afschakelspanning instelbaar € 50,00 20

DIODEBRUGGEN (verliesarm)

DB 180 12/24 Volt / 90Amp. max. / 2 uitgangen € 75,00 12

DB 270 12/24 Volt / 90 Amp. max. / 3 uitgangen € 105,00 6

VERHUIS-SCHEIDINGSTRAFO'S

TR 3000 115-230 , 230-230 of 230-115 Volt / 3000 VA € 450,00 1

TR 3000si als boven met aut. Zekeringen 16A € 515,00 1

DIVERSEN

CP 823 Omschakeling inverter / netspanning 3000 watt € 130,00 1

ISO 230 Isolatiewachter 230VAC, 16Amp. IP 665 € 450,00 1

ISO 230PP Isolatiewachter 230VAC, 16Amp. plug&play € 450,00 1

Wijzingen onder voorbehoud.